* * *

WILD WILD EAST – exhibition by KOKIMOTO Curator Martina Yordanova

Kaloyan Iliev Kokimoto’s frequent appearance in solo and group exhibitions sometimes makes us think we know his work well, but artists of his calibre always manage to surprise their audiences. In the exhibition Wild Wild East, which is also his first collaboration with Little Bird Place Gallery, we will discover a narrative that conditions his deep connection with the animal world and his characteristic ability to mix fiction and reality in a search for and rediscovery of the limits of our own imaginary world. The appearance of his iconic characters, presented in the form of drawings, prints, collages, paintings and objects, captivates and fills the space with a percussive dose of irony that is not an end in itself, but a cleverly employed technique. The main character in the presented exposition is a comic hybrid of a half-human – half-cat or the imaginary alter ego of the author, bearing the name Kokimoto. Maneki-neko, or the Waving Cat, which has become a symbol of good luck and fortune, dates back to the 17th century. Since then, it has permanently established itself among the symbols of popular culture and can be seen at every shop or restaurant entrance greeting visitors and bestowing them with good fortune. Similarly, you can find Kokimoto’s alter ego in his works, hopping from drawing to collage, appearing suddenly and inappropriately, witnessing incidents and events and commenting on them through his reality. He skillfully handles the images and characters imprinted in our consciousness, which he provokes and places in extraordinary and unfamiliar circumstances, conquering and filling the space occupied by iconic signs and symbols, And so Kokimoto’s alter ego knows no boundaries and can be seen literally everywhere. The other intrusive character, or rather antihero, that has permanently settled into Kokimoto’s life and become his pet is the computer worm Kido. This self-replicating creature was discovered back in 2005 in the artist’s computer, and ever since then they have coexisted, at first literally, then through the works in which Kido began to appear and multiply in our imagination. A strong palette, a vivacious style and a pop sensitivity characterize the work of Kaloyan Iliev-Kokimoto, who does not conceal his inspiration from the Japanese kawaii culture that played a decisive role in catalyzing a global phenomenon that has also reached art, namely the aesthetics of cuteness, that which seems to us endearing, sweet and appealing at the same time. It is often used to present extremely sinister and unpleasant scenarios, to critique contemporary events and our way of life, global phenomena and problems, just as it happens in the current exhibition Wild Wild East. In an interview, Umberto Eco states that in order to be able to understand our present existence and to be able to explain it rationally so that we can continue on our path at all, we need to create fictions. It is these which help to make sense of and process what is happening around us. The micro-narratives in Kokimoto’s oeuvre are fictions, reimagined from real life, which are reflected in his works and come back to us, the viewers, as a nuanced exploration of human behavior, grounded in historical and art historical references and a sharp sense of humor. Martina Yordanova

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

Dürer vs Döner / „Дюрер срещу дюнер“ Изложба графика, рисунка, живопис и обекти на Кокимото

Посредством намесата си в графичните творби на Дюрер създадох нова идентичност и визуално позициониране на произведенията на автора в настоящето, с ясното съзнание, че този акт ще предизвика конвенционалните подходи на зрителя към класическия творец от една страна и съвременния от друга. Импулсът за този род манипулация дойде от пейзажа на глобално объркване и промяна по отношение възприемането на изобразителното изкуство днес. Докато Интернет донесе отвореност и достъп, наблюденията ми установиха „основна тревожност“ в разбирането за понятието изкуство. Много фактори от близкото минало досега са причина за това объркване, в резултат на което хората загубиха връзка с изкуството на големите майстори, а навлизането и популяризирането на съвременното ги довърши. Масовата култура се осмива и отхвърля, но именно тя е тази, която е достъпна за всички. Груба, брутална и честна или сладникава, лигава и тривиална, тя ни служи във всяко едно свое проявление, като лесно разпознаваем символ на времето в което живеем. За да се разбере докрай спецификата на информационното общество, от която се вълнувам в настоящия проект, ще спомена за разликата, която Зигмунт Бауман прокарва между производително и консуматорско общество в рамките на индустриалното общество. Според него основният принцип на първото е производството (създаването, творчеството), а на второто – потреблението, базиращо се най-вече на изкуствено създадени потребности. Именно на тази съпоставка, но и съжителство се гради проекта „Дюрер срещу дюнер“ - метафоричен сблъсък между два свята, игра на изразния език и визуална импровизация... Целта ми е отвъд всеобхватността на тона, предоставен чрез творбите в изложбата, контекстуалните алтернативи и изразителна графична система на Дюрер, зрителят да улови „красивото несъвършенство“ в добавената стойност от Кокимото. Своевременната колаборация между двама ни не е случайна. Освен най-добрият майстор на гравюри в света, Дюрер изобретява артистичния портрет. Ако даваха награди за арогантност, той е щял да има цял рафт. Дюрер превръща себе си в звезда, в собствените си творби, а освен в собствените си произведения Кокимото превръща себе си в звезда и в тези на Дюрер. Надявам се тази нова, реализирана моя цел, да доведе до по-здравословни разговори и отношение към изкуството - от възвишеното до нелепото - но също така и до по-голямото му разбиране и приемане от онези, които не винаги могат да го изпитат. Това е най-важната работа, която можем да свършим.

* * *

* * *

MEMENTO MORI / Изложба на Кокимото / 4 – 31 Март 2023 / Галерия Аросита

„Memento mori” е известен латински израз, който може свободно да бъде преведен като „Помни, че си смъртен“, „Помни, че ще умреш“ или „Осъзнай смъртността си“. С израза се наименува и жанр артистични произведения, които се различават широко едно от друго, но имат една и съща цел – да напомнят на хората за тяхната собствена преходност. Концепцията има своите корени във философите на класическата античност и християнството и се появява в погребалното изкуство и архитектура от средновековния период нататък. Най-често срещаният мотив е череп, често придружен от една или повече кости. Често само това е достатъчно, за да предизвика усещането, но други мотиви като ковчег, пясъчен часовник и увехнали цветя означават непостоянството на човешкия живот. Често те функционират в рамките на произведение, чийто основен предмет е нещо друго, като портрет, но ванитас е художествен жанр, където темата за смъртта е основният предмет. Memento mori като символична метафора ме занимава почти от самото начало на работата ми като художник, създавайки множество артистични отзвуци по темата, далеч не съм единствения, който се вълнува от идеята за неизбежността на смъртта. През т. нар. „Тъмен век“ църковният живот бил достигнал дъното на морала и се били появили сериозни неуредици, ново контра-движение в началото на Средновековието, довели до повишен аскетизъм и пречистване на църквата от всичко светско, от земните радости и блага, в името на благочестието и вечния живот, който очаквал праведниците. За утешение в лишенията от радостите на живота духовниците непрекъснато повтаряли: „Memento mori, homine, quia pulvis es et in pulverem reverteris” – „Помни смъртта, човеко, защото си прах и в прах ще се превърнеш“. Монасите в манастирите използвали „Memento mori” вместо „Добро утро, добър ден, добър вечер и лека нощ“. На големи празници и в особено радостни случаи се поздравявали с антипода на „Memento mori” - „Memento vivae” („Помни живота“ или не се отказвай напълно от радостите, които Бог ни е дал и на този свят) Мотивът Memento mori избледнява с течение на времето до чисто формален девиз върху надгробните камъни, в некролозите и накрая се появява като чисто художествен мотив в натюрморти. Идеята за преходността на живота присъства като стилов мотив във всички епохи, макар и отслабена и нерелигиозна, продължава да живее до днес и може да се срещне в творчеството на велики артисти като Салвадор Дали, Ман Рей, Анди Уорхол, Деймиън Хърст и други. Най-новите ми произведения включени в проекта създадох през последните три години провокиран от случващото се. Събитията в световен план очертаха новия световен ред, с който мнозинството бързо и чинно се съобрази. Оформи се маса от индивиди подчинени на страха от смъртта. Принизени от заблуди и незнание себеподобните ни стигнаха дъното на морала, упреквайки просветени и знаещи от нас в човекомразие. Като социално ангажиран художник искам да напомня на всички самозабравили се, че материята е преходна, а душата вечна.

* * *

Калоян Илиев КОКИМОТО е съвременен визуален артист от Варна, характерен със асимилацията на намерени и архивни обекти в мета-вселената на своите продължителни образи. Работите му, основно платна и пластики, са наситени с безброй образи, обособени от гладки, внимателни линии, поп-арт колорит и притегателност. Като всеки поп-арт автор, КОКИМОТО не се страхува от културни препратки, сериозни теми или приобщаване на съществуващи популярни елементи в творчеството си, изпълнено с явни и прикрити мета референции. Изложбата BLOW! изразява неговата представа за съвременен маринизъм. Като крайморски художник творческата му вселена, съвсем естествено е изпълнена с гларуси, вълни и плажни герои, но вероятно никой досега не се е сещал да го цитира като маринист - сравнително класическа и донякъде остаряла художествена традиция. Съвременният маринизъм на КОКИМОТО е закачлив и визуално примамлив, като мелба на плажа. Пространството е запълнено от надуваеми играчки и адаптирани морски карти, но сред цялата тази плажна игра се засягат теми, като екология, раса и свръх-консумация. Куратор: Ралица Герасимова. / Kaloyan Iliev KOKIMOTO is a contemporary visual artist from the seaside city of Vara, Bulgaria. Typically featured in his work is an assimilation of found and archival objects placed in his metaverse, rich with continuous character designs and meta-references. His works, mainly canvas and sculptures, depict different, often repeated characters, which enact their own interpretation of world history and cultural references from the 20th century. His artistic style is an homage and exploration of classical pop-art, with smooth lines, bright colours, and strong visual appeal. As a pop-artist, KOKIMOTO doesn’t shy away from sensitive subjects, playfully taking on serious topics with his incorporation of various meta-allusion and cultural borrowings. The exhibition BLOW! is the artist’s interpretation of contemporary marine art. It is, in itself, a statement, as the show is a drastic juxtaposition of the traditional form of Maritime art, where, instead of shipwrecks, there are old model ships filled with little characters; instead of massive naval waves, KOKIMOTO has made drawing collages on old marine maps. The atmosphere is completed with a massive installation of inflatable objects and beach-time atmosphere, yet topics such as race, ecology, and overconsumption are also incorporated. Curator: Ralitsa Gerasimova

* * *

* * *

GLOBAL WORM INC. Exhibition by Kokimoto

GLOBAL WORM INC. Exhibition by Kokimoto
Проект Global Worm Inc. 2* - разработване на типаж „Кидо“ Автор Калоян Илиев – Кокимото *Буквално преведено означава „Глобален бизнес с червеи“ или „Глобално зачервяване“ - игра на думи, аналог на Global Warming (глобалното затопляне) Кидо е т.нар. добронамерен „домашен любимец“ на Кокимото, тип компютърен червей, а името му идва от последната дума на програмата NetWorm.Win32.Kido. В Дзен Будизмът тази дума означава „енергиен път“ (Ki – енергия, Do – път). Този червей се появи в персоналния ми компютър и по-точно във файловата система Fat32 през далечната 2005 година. Когато разбрах за съществуването му, трябваше да се отърва от него. Единственият възможен начин за справяне със възникналата ситуация беше да поставя червея под карантина, защото ако го бях изтрил, с него щеше да се изгуби и важна информация от файловата система, в която той се бе копирал многократно. Така той остана да съществува в компютъра ми до 2011-та, под формата на „домашен любимец“, като продължи да се копира в съзнанието и въображението ми и след това, под различни форми, като постепенно придоби цялостен вид и изразителен характер. По този начин 16 години по късно домашният ми любимец, вече оформил се като типаж на име Кидо излезе от клетката си и се размножи многократно в картини, фотографии и обекти под различни форми и размери. По този начин се оформи общото наименование на въздействието на Кидо върху автора на проекта и всички попаднали под негово влияние, а именно Global Worm Inc. *Worm – Червей - най-низшето трипластно животно; Computer worm - Компютърен червей (Net-Worm.Win32.Kido) е самовъзпроизвеждаща се компютърна програма. За разлика от вирусите червеите не заразяват други файлове, вместо това те се копират и разпространяват докато изтощят напълно системните ресурси на компютъра Ви. Компютърните червеи са злонамерени програми, които сами се копират от една система в друга, вместо да заразяват файловете, разположени в компютъра. Например червей, който се разпоространява масово по пощата (mass-mailing email worm) изпраща копия до всички адреси за електронна поща, които може да открие записани в заразения компютър. Мрежовият червей се копира и разпространява по мрежата, Интернет червея се разпространява чрез Интернет, а червея (добронамереният „домашен любимец“ - Кидо) на Кокимото се копира в и разпространява чрез произведенията му и т.н. Oт последния вид не е необходимо да се предпазвате, а точно обратното, желателно е да се сдобиете с оригинал или копие на Кидо във всяка една от неговите форми и изпитате положителните последици от това. *Inc. /от Wikipedia/ Inc. може да се отнася до: Учредяване (бизнес), съкращение за вграждане, суфикс посочващ корпорация. * * * Project name: Global Worm Inc.* - Kido Character Design Author Kaloyan Iliev – Kokimoto *The title is a word play and a parallel to the “Global Warming” Kido is Kokimoto’s so-called “well-intentioned pet”, a type of a computer worm, and his name comes from the last word of the program- NetWorm.Win32.Kido. In Zen Buddhism this word means “Energy way“(Ki – energy, Do –way). This worm appeared in my personal computer and more specifically in the Fat32 file system back in 2005. When I became aware of its existence naturally I had to get rid of it. The only possible way to deal with the situation was to put the worm under quarantine. Because if it were to be deleted, it would erase all the important information from the file system as well, since it had replicated itself in it a number of times. So Kido continued to exist in my computer up until 2011 as a “pet” and persisted to replicate in my mind and imagination until it gradually gained an overall appearance and expressive character. This is how 16 years later my pet, already formed as a character with the name Kido, is out of his cage and multiplies many times in pictures, photographs and objects in different forms and dimensions. Thus formed the universal name of the influence of Kido over the artist of the project and all others it affected – namely Global Worm Inc. *Worm – the lowest three-layered animal; Computer worm (Net-Worm.Win32.Kido) is a self-replicating computer program. Unlike viruses worms don’t infect other files, instead they copy themselves and spread until they completely exhaust your computer’s system resources. Computer worms are malicious programs which copy themselves from one system to another instead of infecting files located in the computer. For example the mass-mailing email worm sends copies to all email addresses that it can find recorded in the infected computer. The Network worm is copied and distributed over the network, the Internet worm spreads via the Internet, and the worm (the well-intended pet Kido) of Kokimoto replicates and spreads via the artist’s works. There is no need to protect yourself from the last-mentioned type just on the contrary it is advisable to obtain an original or a copy of Kido in every one of its forms and then experience the positive effects of it. *Inc. /From Wikipedia/ Inc. may refer to: Incorporation (business), an abbreviation of Incorporation, a suffix indicating a corporation.

Отвъд хоризонта изгрява слънцето...Антивоенна изложба

Отвъд хоризонта изгрява слънцето...Антивоенна изложба
Каква е позицията на артистите относно войната в Украйна? Каква е значението на творческия глас по време на конфликт? Такива въпроси задава на публиката антивоенната изложба, която отваря врати на 25.03 в новото културното пространството РеБонкърс. Представените 16 автори от съвременната Варненска сцена в многогласен хор изразяват своят протест и позиция спрямо случващото се на отсрещния бряг на морето. Отвъд хоризонта изгрява слънцето, но в последните седмици всички гледаме на там с тревога. Докато всеки преживява войната по своему, както е и видно от различните медии в изложбата, всички сме обединени против насилието и страданието. Като членове на “привилегирована генерация”, отраснала без помен от война и без страх от ядрени ракети, събитията в Украйна разклащат самите основни на чувството ни за сигурност. Като артисти, ние сме безсилни срещу куршумите, но присъствени и въздействащи в културното пространство. Чувстваме се длъжни в контекста на военни действия да изпълваме етера с послание за мир. И така, това не е изложба за войната, а против нея. Участници: Ваня АНДРЕЕВА, Ралица ГЕРАСИМОВА, Мишел ДЕВОР, София ДИМОВА, Драго ДОЧЕВ, Асен ИВАНОВ, Искра ПРОДАНОВА, Мария КАЗАКОВА, Калоян ИЛИЕВ - КОКИМОТО, Петър МИНЧЕВ, Веселин НАЧЕВ, Антония КОЛЕВА - НИТРА, Виктор ПЕТКОВ, Радослав РАДОСЛАВОВ, Виктория РАЮ, Давид ТЕР-ОГАНЯН, Ефросина СТОЙЧЕВА, Петър ЧИНОВСКИ. Откриване на 25.03 от 18:00 Изложбата може да бъде видяна до 7.04 в ReBonkers - Варна, улица "Барутен Погреб" 4 Вечерно разглеждане и среща с артистите 01.04

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

Кокимото.

„Милиони хора желаят безсмъртие, но не знаят какво да правят в дъждовен неделен ден“

Самостоятелна изложба

17.04 – 17.05.2021

The Bookstore, ул. Преслав 12, Варна

В самостоятелната си изложба Кокимото ни представя живопис, колажи, рисунки и обекти, създадени в периода 2011-2021 година. Творбите са подбрани измежду някои от дългосрочните проекти, по които работи автора, както и вече реализираните негови изложби в страната и по света, но непоказвани до момента във Варна. Сред тях са картини, рисунки и пластики на яйца от серията Kokimoto SURPRISE, дървени матрьошки, рисунки върху стари документи, корици на книги и списания. Живописни и дигитални творби от изложбата Антигерой“, показана през изминалата година в музея на хумора и сатирата в Габрово. Тази селекция от произведения отразява търсенията, прозренията и постиженията на автора, подбрал всяко едно от тях внимателно, за да отговаря на периода на създаване. Изложбата е озаглавена „Милиони хора желаят безсмъртие, но не знаят какво да правят в дъждовен неделен ден“ и разглежда различните проявления на материалния свят, в който е така лесно да издигнеш преходния характер на материята в култ, че да забравиш безсмъртието на своята душа.

* * *

* * *

Dürer vs. Düner

Exhibition of graphics, drawing, painting by Kokimoto

19.01 - 19.02. 2021

Gallery KO-OP

17 Yanko Sakazov Blvd. Sofia

Dürer vs. Düner is Kokimoto's latest project, specially created for the space of KO-OP in Sofia. The author's 42nd solo exhibition contains a series of digitally processed reproductions of Dürer's iconic works - graphics, drawings and paintings, in which Kokimoto combines classical with popular culture.

Through my interference in Dürer's graphic works, I created a new identity and visual positioning of the author's works in the present, with the clear awareness that this act will provoke the viewer's conventional approaches to the classical artist on the one hand and the contemporary on the other. The impetus for this kind of manipulation came from the landscape of global confusion and change in the perception of fine art today. While the Internet has brought openness and access, my observations have identified a "major concern" in understanding the concept of art.

Many factors from the recent past have been the cause of this confusion, as a result of which people have lost touch with the art of the great masters, and the arrival and popularization of the present has finished them off. Mass culture is ridiculed and rejected, but it is precisely this that is accessible to all. Rude, brutal and honest or sweet, slimy and trivial, it serves us in every manifestation, as an easily recognizable symbol of the time in which we live.

In order to fully understand the specifics of the information society, which I am excited about in this project, I will mention the difference that Sigmund Bauman draws between a productive and a consumer society within the frames of the industrial society. According to him, the basic principle of the first is production (creation, creativity), and of the second - consumption, based mostly on artificially created needs.

It is on this comparison, but also coexistence, that the Dürer vs. Düner project is built - a metaphorical clash between two worlds, a play on expressive language and visual improvisation ... My goal is beyond the comprehensiveness of the tone provided through the works in the exhibition, contextual alternatives and Dürer's expressive graphic system, the viewer to capture the "beautiful imperfection" in Kokimoto's added value.

The timely collaboration between the two of us is not accidental. In addition to being the best master of engraving in the world, Dürer invented the artistic portrait. If arrogance awards were given, he would have a whole shelf. Dürer turns himself into a star, in his own works, and in addition to his own works, Kokimoto turns himself into a star and into those of Dürer.

I hope that this new, realized goal of mine will lead to healthier conversations and attitudes towards art - from the sublime to the ridiculous - but also to a greater understanding and acceptance by those who may not always experience it. This is the most important job we can do.

Kaloyan Iliev - Kokimoto

* * *

„Дюрер срещу дюнер“

Изложба графика, рисунка, живопис на Кокимото

19.01 – 19.02. 2021

Галерия КО-ОП

София, бул. „Янко Сакъзов“ 17

„Дюрер срещу дюнер“ е най-новият проект на Кокимото, специално създаден за пространството на КО-ОП в София. 42-та самостоятелна изложба на автора съдържа серия дигитално обработени репродукции на знакови произведения на Дюрер - графики, рисунки и живопис, в които Кокимото съчетава класическата с популярната култура.

Посредством намесата си в графичните творби на Дюрер създадох нова идентичност и визуално позициониране на произведенията на автора в настоящето, с ясното съзнание, че този акт ще предизвика конвенционалните подходи на зрителя към класическия творец от една страна и съвременния от друга. Импулсът за този род манипулация дойде от пейзажа на глобално объркване и промяна по отношение възприемането на изобразителното изкуство днес. Докато Интернет донесе отвореност и достъп, наблюденията ми установиха „основна тревожност“ в разбирането за понятието изкуство. Много фактори от близкото минало досега са причина за това объркване, в резултат на което хората загубиха връзка с изкуството на големите майстори, а навлизането и популяризирането на съвременното ги довърши. Масовата култура се осмива и отхвърля, но именно тя е тази, която е достъпна за всички. Груба, брутална и честна или сладникава, лигава и тривиална, тя ни служи във всяко едно свое проявление, като лесно разпознаваем символ на времето в което живеем. За да се разбере докрай спецификата на информационното общество, от която се вълнувам в настоящия проект, ще спомена за разликата, която Зигмунт Бауман прокарва между производително и консуматорско общество в рамките на индустриалното общество. Според него основният принцип на първото е производството (създаването, творчеството), а на второто – потреблението, базиращо се най-вече на изкуствено създадени потребности. Именно на тази съпоставка, но и съжителство се гради проекта „Дюрер срещу дюнер“ - метафоричен сблъсък между два свята, игра на изразния език и визуална импровизация... Целта ми е отвъд всеобхватноста на тона, предоставен чрез творбите в изложбата, контекстуалните алтернативи и изразителна графична система на Дюрер, зрителят да улови „красивото несъвършенство“ в добавената стойност от Кокимото. Своевременната колаборация между двама ни не е случайна. Освен най-добрият майстор на гравюри в света, Дюрер изобретява артистичния портрет. Ако даваха награди за арогантност, той е щял да има цял рафт. Дюрер превръща себе си в звезда, в собствените си творби, а освен в собствените си произведения Кокимото превръща себе си в звезда и в тези на Дюрер.

Надявам се тази нова, реализирана моя цел, да доведе до по-здравословни разговори и отношение към изкуството - от възвишеното до нелепото - но също така и до по-голямото му разбиране и приемане от онези, които не винаги могат да го изпитат. Това е най-важната работа, която можем да свършим.

Калоян Илиев - Кокимото

* * *

20x20 TRANS FORMAT
We present to you 20x20 Trans Format, a group exhibition of 20 contemporary Bulgarian artists, limited to creating in 20x20 cm format, but without external interference in their internal state.
The format is special and challenging, symmetrical and open to interpretation. Set not only to commemorate this unprecedented year, but also born of the need to accept our limitations in order to find new ways to break and overcome them.
Premiere: 22.12.2020, 12:00-22:00 h., with no physical proximity and tactile communication.
Last screening: 31.01.2021
Cast:
Ana Avramova :: Andrian Bekyarov :: Atanas Levakov :: Atanas Hranov :: Zoran Mishe :: Ivo Iliev - Yeto :: J.Pank :: Kalia Kalacheva :: Kokimoto :: Maria Alexandrova :: Lyuben Domozetski :: Nikolay Dimchevski - Nika :: Nora Ampova :: Svetoslav Anev :: Stela Vasileva :: Stoyan Hitrov - Stoyanin :: Teodor Nedev :: Yavor Boyanov :: Yasen Zgurovski :: Antoaneta Quick
---------------------------------------
20х20 ТРАНС ФОРМАТ
Представяме ви 20х20 Транс Формат, сборна изложба на 20 съвременни български артисти, ограничени да творят във формат 20х20 см, но без външна намеса във вътрешното им състояние.
Форматът е особен и предизвикателен, симетричен и отворен за тълкуване. Зададен не само за да възпомене тази безпрецедентна година, но и роден от нуждата да приемем ограниченията си, за да намерим нови начини да ги счупим и преминем.
Премиера: 22.12.2020 г., 12-22:00 ч., без физическа близост и тактилна комуникация.
Последна прожекция: 31.01.2021 г.

* * *

* * *

* * *

* * *
Галерия CREDO BONUM представя:
"Виж! Изолацията"
изложба на авторите на Isolated Edition на сп. „Виж”
куратори: Весела Ножарова и Гергана Минкова

1 юли – 31 юли, 2020
откриване 1 юли от 17:00 до 20:00 ч.

Галерия Credo Bonum, ул. „Славянска“ 2, София
Вход от ул. „Бенковски“
Работно време: всеки ден от 11:00 до 19:00 ч.
www.credobonum.bg

В периода на социална изолация, списание „Виж” събра повече от 70 автори - илюстратори, художници, фотографи, дизайнери, писатели и скулптори, в специален брой наречен Isolated Edition. Сега, на живо в галерията ще покажем образи и думи, които са запечатали усещанията на хората в необичайния период, през който преминаваме, тяхната реакция: страхове, надежди и житейски размисли.

Емоционални рисунки, фотографии, кратки анимации и живописни платна, са само част от медиите, които са избрали авторите, за да изразят емоциите си. В същото време изложбата отваря врата към живота ни в пост пандемичното време, навеждайки ни на размисли за възможните поуки и неизбежни промени, за бъдещето, което никога не е било по-трудно предсказуемо.

Съвсем навреме Isolated Edition ще се превърне в книга, която ще бъде издадена в лимитиран тираж, благодарение на издателство "Жанет 45".

Илюстрация: София Димитрова

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *
"ГЛОБАЛНО ЗАЧЕРВЯВАНЕ"

* * *

* * *

* * *

* * *

"Морско бягство от действителността"

Изложба на Калоян Илиев – Кокимото

21 май – 19 юни 2019

Откриване: 21 май, 18:00

UniCredit Studio Пространство за съвременно изкуство

София, пл. „Св. Неделя“ 7

От 2009 година насам работя върху серия картини, които условно наричам „Морски пейзажи“. Произведенията с морска тематика реализирам, запазвайки идеята за изобразяване на морето в различните му състояния, но посредством навигационни карти на Хидрографската служба на Британското адмиралтейство. Върху основата на вече отпечатаните в Кралската печатница материали, предоставени ми от Български Морски Флот - Варна, разигравам разнообразни морски сцени. Действието в тях се развива между два свята - на автора и пост-дигиталния свят, в който живеем. Наред с всевъзможните морски обитатели, главно действащо лице се явява създадения от мен типаж на име Кокимото, който сам определям като полуживотно-получовек в полусвят.

Сегашната революция в дигиталната картография доведе до бързи иновации, което от своя страна предизвести края на хартиените карти. Това обаче е възможност за ново начало, от което би могъл да извлече полза всеки. Осъвременявайки едно, имащо според разбиранията ми огромна нужда от това, течение в изкуството като маринизма, в буквален и преносен смисъл рециклирам излезлите от употреба навигационни карти, в произведения на изкуството. Още от първите дни на печатарството картите имали колекционерска стойност. Напредването на технологиите и ползата от новите медии е в състояние да промени интереса към непотребните печатни издания, но в комбинация с работата на художника, стойността им днес може да достигне други измерения.

„Играта на думи“ е похват, чрез който често си служа в работата. В наименованието на изложбата – Seaescape - между буквалното значение на думата за морски пейзаж (Seascape) вмъкнах буквата „е“, което измени значението й на „Морско бягство (от действителността)“. Значението на това бягство е символично, свързано с картините ми от този цикъл, олицетворява освобождението ми от догмите на общоприетото за морски пейзаж.

Калоян Илиев – Кокимото, 2019


SeaEscape

Exhibition by Kaloyan Iliev – Kokimoto

2019, May 21 – June 19

Openning: May 21, 6 p.m.

UniCredit Studio

7 Sveta Nedelia square, Sofia

I have been working on this series of paintings, which I conditionally call “Seascapes”, since 2009. Those marine works I realize by keeping the idea of the depiction of sea in its different conditions, through using the navigation maps of the Hydrographic service of the British Admiralty. On the base of the already printed by the Royal service materials, provided by the Bulgarian Maritime services – Varna, I fool around with various marine scenes. The act within them is developed between two worlds – the one of the author and the post-digital world that we live in. Along with different sea creatures, the lead role is given to the character I created – Kokimoto, whom I describe as a half-human, half-beast in a half-world.

The revolution in digital cartography lead to quick innovations, which in turn foretold the end of the paper maps. This, however, is a chance for a new beginning and everyone can benefit from it. Updating a style such as the marinism (a change highly needed in my opinion), I literally and metaphorically recycle the outdated navigation maps into works of art.

Wordplay is a contrivance I often use in my works. In the title of the exhibition “Seaescape” I used the common term “seascape” and I added the “e” in the middle, which changed it to “Sea Escape (from reality)”. The meaning of this escape is symbolic, while connected to this series, it signifies the breach of the widely accepted doctrine regarding the seascapes.

Kaloyan Iliev – Kokimoto

LISTE - Art Fair Basel 2019

LISTE - Art Fair Basel 2019

Kaskadenkondensator Basel proudly presents two art initiatives with artists from Bulgaria and Turkey:
the artspace DEPO (Istanbul) and AMcontemporary (Plovdiv)

The Artspace* Kaskadenkondensator and the Artists*Curator*Collective* Dr. Kuckucks Labrador present with AMcontemporary and DEPO two deeply engaged projects in the contemporary and social practice of art in Bulgaria and Turkey. They present their projects and a choice of artworks at Liste in the international Field of Art.

AM contemporary focuses on the international exchange of artists from Eastern and western Europe, focus on Bulgaria. The platform is well networked in Switzerland, Bulgaria, and Germany. The founder is Albena Mihaylova, artist and curator. Artists-participants are: Monika Romenska, Veneta Marinova, Dimitar Genchev, Velizar Dimchev, Lyubomir Krastev, Kaloyan Iliev and Albena Mihaylova, Veneta Marinova, Monika Romenska, Nadia Genova as Edge Women Group.

Depo is a space for arts, culture and critical debate at the city center of Istanbul. Depo’s program primarily focuses on practices which deal with historical and contemporary social issues. DEPO will be represented by Gülşah Mursaloğlu and the artists-participants are Sena Başöz, Sibel Horada, Fahrettin Örenli and İlhan, Sayın

www.depoistanbul.net I www.am-contemporary.com I www.drkuckuckslabrador.ch I www.kasko.ch

* * *

Космодрум / Cosmodrome

"2019 - Година от бъдещето"
3 май - 3 юни 2019
Пловдив, Капана (Хр. Дюкмеджиев 10) и Стария град (Мексиканската къща)

Изложбата е посветена на ретро образи, дискурси и символика, свързани с процесите на времето и неизбежното „утре“. Експозицията е част от изследването КОСМОДРУМ, което се занимава с космическа култура и история на бъдещето в България. В заглавието, „2019-та“ е препратка към онзи период от близкото минало, когато 21. век е изглеждал далечен, но и достатъчно близък, за да се пресягаме към него.

Но дали бъдещето е такова, каквото си го „представим“, или такова, каквото си го „направим“? В настоящата изложба обръщаме критически поглед към бъдещето от социалистическия период в разнообразните му лица. От политическата пропаганда до детските книжки, отминалия режим отправя сигурни и оптимистични послания към идващото „ново“ време.

Може да се каже, че през социализма бъдещето е национален проект. Централни символи в този проект са космонавтиката, техническата индустрия, битовия прогрес и разбира се, социалната еволюция. Модерният човек.

„2019-та година от бъдещето“ представлява един отдалечен и замъглен от историческите емоции поглед към миналото. Който обаче – a оттам и заглавието – е здраво закотвен в настоящето. И докато подбираме симпатични образи на ретро бъдеще, не може да не си зададем въпроса – какво представлява соц носталгията?

В диалог с отминалото бъдеще ще бъдат показани и някои избрани работи от съвременни артисти. Необходимостта от тази секция произтича от разликите във възприемането и езика на бъдещето. Ретро изображенията са по-скоро любопитен, дори екзотичен артефакт, докато съвременната секция изправя зрителя лице в лице с едно съвсем актуално, надвиснало с близостта си предстояще.

Изложбата е като змия, захапала опашката си, времето се превърта между минало и настояще. Историческият анализ се преплита с имагинерното. Бъдещето от миналото се оглежда в настоящето и поема обратно към ново, още по-бъдеще.

Казват, че без минало няма бъдеще. А дали и обратното не е вярно?

Събитието е част от програмата на Европейска Столица на Културата - Пловдив 2019

Очакваме ви на Комсодрума! 👩‍🚀🚀

"2019 - an year from the future" is an exhibition devoted to retro futurism and space culture in Bulgaria. How we have culturally negotiated our "tomorrow" in a climate of ideological restrain during the socialist era, followed by a period of rapid political change and total collapse in the 90s. Our future has been assembled and reassembled many times according to political and public trends. Where do we stand amidst all that? Do we believe in a new "tomorrow" or are we still reproducing past values of what is to come?

These are some of the questions entangled in the exhibition. The event is part of the KOSMODRUM (Cosmodrome) project, a study of space age and space culture in Bulgaria. In this selection we are offering a number of vantage points from the everyday life and practice of socialist Bulgaria where future was foreseen as imminent. Among these is also the Bulgarian space program, which this year celebrates 40 years since the first Bulgarian cosmonaut.

As it became customary in our approach, we mix the historic materials with some of the most interesting and innovating Bulgarian contemporary art. This helps the viewer to trace the development of ideas and values about the future from Communism times up to today. The future never ends.
See you all at the cosmodrome 👩‍🚀🚀

The event is part of the program of European Capital of Culture - Plovdiv 2019

OPEN ART FILES

* * *

На 3-ти май 2019 г. в Палацо Ломбардия - седалището на Регионалното правителство на Ломбардия в Милано, в присъствието на официални лица, художници, колекционери, българи, живеещи в областта, беше открита представителната изложба – графика от България „Рози и Лъвове“. С това събитие беше официално открита програмата на петата Международна екслибрис среща в рамките на десетия Международен екслибрис конкурс Библиотека Бодио Ломнаго. Поздравления към гостите на церемонията отправиха г-н Алан Кристиан Рици - заместник-секретар на Регион Ломбардия, отговарящ за международните отношения, г-жа Таня Димитрова – Генерален консул на Република България в Милано, г-жа Елеонора Паолели – Кмет на град Бодио Ломнаго, г-н Анжело Сампиетро – Президент на Италианската Екслибрис Асоциация и г-жа Нели Вълчева – Директор на галерия Ларго, Варна и куратор на изложбата.

Изложбата „Рози и Лъвове“ е резултат от успешното партньорство между Италианската Екслибрис Асоциация и Арт Галерия Ларго, организатор на Международен Екслибрис Конкурс Варна. Чрез тази изложба участниците в петата Международна екслибрис среща „Бодио Ломнаго 2019“, както и гостите на откриването можаха да се докоснат до най-доброто от съвременната българска графика, представена от тридесет и пет съвременни български творци. Всички те работят в областта на екслибриса и малката графика. Представените в експозицията автори сумарно имат може би над 500 различни награди в най-престижните форуми за графика в последните години. В изложбата всеки артист беше представен с по шест творби.

Част от авторите като Юлиан Йорданов, Димо Колибаров, Христо Найденов, Петър Лазаров, Христо Керин, Онник Каранфилян, Марин Груев, Тодор Овчаров, са добре познати на екслибрис обществата и колекционерите по света. Организаторите приеха с интерес предложението на куратора на изложбата в експозицията да бъдат включени и автори, които работят основно в областта на голямата и малка графика, а не толкова на екслибриса, като Цветан Казанджиев, Васил Колев – Васило, Велико Маринчевски, Румен Нечев, Людмил Методиев. Целта беше чрез тяхното представяне да заинтригуваме колекционерите и почитателите на екслибриса и да им дадем възможност за нов поглед към съвременната българска графика.

В изложбата „Рози и Лъвове“ участват едни от най-утвърдените български автори на екслибрис като Христо Цацинов, Снежина Бисерова, Десислав Гечев, Галина Павлова, Румен Нисторов, Мая Чолакова, Веселин Дамянов – Вес, Елена Вутова, Калоян Илиев – Кокимото, Димо Миланов. Това са художници, добре познати от представянето им в множество европейски екслибрис форуми.

* * *

* * *

Екслибрис Презареждане 4

сборна изложба – графика със специалното участие на Велико Маринчевски, Владимир Зуев, Владимир Чукич и Калоян Илиев- Кокимото

07 февруари – 05 март 2019 г.

От 7-ми февруари 2019-та Галерия Ларго за четвърти път организира изложбата „Екслибрис Презареждане“. В настоящата експозицияще бъдат включени непоказвани творби от третото издание на Международен Екслибрис Конкурс Варна, което се проведе през август 2018 година. В изложбата ще бъдат представени също графики и екслибриси от невероятна колекционерска стойност, придобити по време на гостуването на екипа на галерията на 37-мия конгрес на FISAE в Прага през 2018-та година, които сега са част от фонда на биеналето.

Традиционно в тези изложби галерия Ларго кани няколко специално подбрани автори, които да бъдат представени на варненската публика с повече на брой творби. Участие в това издание на „Екслибрис Презареждане“ ще вземат четирима изключителни творци – Велико Маринчевски, Владимир Зуев (Русия) , Владимир Чукич и Калоян Илиев- Кокимото.

И още една изненада подготвяме за публиката на предстоящата изложба. През 2018-та година директорът на галерия Ларго Нели Вълчева получи специална покана през 2019-та да бъде част от журито на десетото юбилейно издание на престижния Международен екслибрис конкурс Библиотека Бодио Ломнаго, провеждащ се в едноименния италиански град. В тази връзка г-жа Вълчева получи и покана от организаторите да бъде куратор на представителна изложба на най-добрите съвременни български художници в областта на малката графика и екслибриса. С тази именно изложба ще бъдат открити десетия Международен екслибрис конкурс Библиотека Бодио Ломнаго и съпътстващата го пета Международна Колекционерска среща. Българската експозиция се организира със специалната подкрепа на Регионалното правителство на Ломбардия и Генералното Консулство на България в Милано. Това престижно за българската графика събитие ще бъде открито на 3-ти май в зала в центъра на Милано. След края й се планира показването на експозицията в различни градове в България и Италия. Варненската публика ще може първа да види една малка част от подготвяните творби в предстоящата в галерия Ларго изложба „Екслибрис Презареждане”.

Очакваме ви на откриването на 07 февруари, четвъртък, от 18:30 часа в галерия Ларго на ул. Хан Крум № 8. Изложбата продължава до 05 март. Повече снимки можете да видите в сайта на галерията.

* * *

* * *

Галерия Аросита

Представя

IN LOVE FOREVER

4. 02. – 14. 02. 2019

В месецът, който повечето хора свързват с вино и любов , галерия AROSITA, представя артисти, свободно интерпретиращи темата IN LOVE FOREVER.

В експозицията ще видите работи на

Калоян Илиев / KOKIMOTO , RASSIM , Стела ВАСИЛЕВА, Стефан ПЕТРУНОВ , Георги Георгиев / JORRRAS, Соня КОВАЧЕВА, Сашо СТОИЦОВ, Йордан ПАНКОВ /J.Pank, Росица ГЕЦОВА, Людмил ЛАЗАРОВ, Лиана ДИМИТРОВА, Виолета ВЕЛИЗАРОВА, Димитър ДЕЛЧЕВ, Емилия ЕМИЛИЕВА и Милка АЛЕКСАНДРОВА /BUCHI /

Изложбата е продължение на представената преди една година VIVA LOVE.

ОТКРИВАНЕ 4 февруари, 18,30 ч.

14 февруари, 18,30 ч : ФИНИСАЖ

Галерия Аросита

София, ул. Врабча № 12Б

* * *

ПОДАРЪКЪТ - групова изложба

През 2010 г. ИСИ – София започна коледните си изложби с „Музейни сувенири от несъществуващия музей за съвременно изкуство”. И продължава тази традиция. С предизвикателство към художниците да мислят за изкуство и подарък едновременно. Да създадат малки обекти, компактни, привлекателни и достъпни. Да направят художествени произведения, превърнати в сувенири. Или обратното – сувенири, които са художествени произведения. Или едното и другото заедно и неотделимо. Най-важното в тези творби е ПОДАРЪКЪТ

Подаръкът / The Gift е и име, и тема на коледната изложба на ИСИ – София тази година. Има и мото – „Подаръкът е подарък, само когато е опакован!“. От 17 декември до 12 януари в Галерия ИСИ – София ще се опаковат подаръци, много подаръци.

Заповядайте!

Участници Ина Валентинова, Мартина Вачева, Мариела Гемишева, Марина Генова, Антоанета Гълъбова, София Грънчарова, Стоян Дечев, Калина Димитрова, Ясен Згуровски, Правдолюб Иванов, Стефан Иванов, Васил Илиев, Калоян Илиев – Кокимото, Лубри, Лазар Лютаков, Светлана Мирчева, Иван Мудов, Мария Налбантова, Слав Недев, Ивана Ненчева, Аксиния Пейчева, Мартин Пенев, Кирил Прашков, Радостин Седевчев, Калин Серапионов, Димитър Солаков, Недко Солаков, Красимир Терзиев, Наталия Тодорова, Вълко Чобанов, Войн де Войн и Томас Нойслер

__________________________________

Галерия ИСИ, бул. Васил Левски 134 (вход откъм ул. Екзарх Йосиф).
Работно време: вторник – събота, 15.00 – 19.00 и по уговорка.
За контакти: info@ica-sofia.org, iaraboubnova@gmail.com,
т. +35928466261, +359889499465

* * *

* * *

Изложба "РЕТРОГРАДЕН МЕРКУРИЙ" на Кокимото

When we observe the planets from the Earth, they seem to move forward. At one point, they slow down their movement, stop and it seems to us they are coming back. In fact, it's an optical illusion. Practically the planets only slow down their course. This state is called retrograde, and between all of them Mercury has the strongest effect on humans.

When a planet is retrograde, it is at rest. Then it can not control the activities for which it is responsible, and brings a confusion bordering on chaos. Although the danger of this in the media is more than exaggerated, the image of Retrograde Mercury is perceived as negative. This public attitude attracted me as a researcher in the beginning of 2016, and after my deep penetration into the matter as an artist, I established the positive trends that this period brings. In the next moment from limitation, he became a chance and from a flaw turned into opportunity. Mercury’s retrograde periods happen usually three or four times per year and last for about a month. After idea of the exhibition has been born, I waited for each of them to come in order to create my works. During the Retrograde Mercury, the imagination intensifies, the thirst for knowledge grows, fruitful days come to the creative natures. The pace of work slows down, allowing you to look at yourself and devote yourself to fantasies. For two years patiently and methodically I used this potential by realizing my ideas on the subject, only during periods of Retrograde Mercury. As I draw energy from the astrological phenomenon, I watched it become a threat to the others. In astrology, however, there is no good or bad, there are only principles, tendencies, and influences with different characteristics that our polar consciousness tends to absolutize. Apocryphal saints and Eastern fatalism combined with existential European sorrow united in a series of drawings, graphics, sculptures, and collages to remind us that no matter how wealthy and famous a person is still mortal.

The last retrograde cycle of the year is from November 17 to December 7, within the framework of the exhibition by which I finish the project and I leave myself at the moment when one can explore, analyze and co-invent his creation on a conscious and subconscious level, understanding the past.

Kaloyan Iliev – Kokimoto

* * *

„Ретрограден Меркурий“

Изложба на Калоян Илиев – Кокимото

17 ноември - 7 декември 2018

Contemporary space, ул. Марко Балабанов 23, Варна

Откриване: 17 ноември, 19:00

Наблюдавайки планетите от Земята изглежда, че се движат напред. В един момент забавят движението си, спират и започва да ни се струва, че се връщат назад. Всъщност това е оптична илюзия. В действителност планетите само забавят своя ход. Това състояние се нарича ретроградно, а от всички тях Меркурий е с най-силен ефект върху хората.

Когато една планета е ретроградна, тя се намира в покой, а тогава не може да контролира дейностите за които отговаря и затова настъпва объркване, граничещо с хаос. И въпреки, че опасността от това в медиите е по-скоро пресилена, отколкото реална, образа на Ретрограден Меркурий се възприема като негативен. Тази публична нагласа ме привлече като изследовател в началото на 2016 година, а след по-задълбоченото ми навлизане в материята и като творец установих позитивните тенденции, които носи периода. В следващия момент от ограничение той се превърна в шанс и от недостатък в предимство. Ретроградните периоди на Меркурий обикновено са три или четири пъти годишно и траят около месец. След вече зародилата се идея за изложба, изчаках идването на всеки един от тях, за да създам произведенията си. По време на Ретрограден Меркурий се засилва въображението, нараства жаждата за знания, настъпват ползотворни дни за творческите натури. Темпото на работа се забавя, което дава възможност да се вгледаш в себе си и отдадеш на фантазиите. В продължение на две години търпеливо и методично използвах този потенциал, като реализирах идеите си по темата, само и единствено по време на Ретрограден Меркурий. Докато черпя енергия от астрологичния феномен, наблюдавах как той се превръща в заплаха за околните. В астрологията обаче няма добро или лошо, има само принципи, тенденции и влияния с различни характеристики, които нашето полярно съзнание е склонно да абсолютизира. Апокрифни светци и източен фатализъм, съчетан с екзистенциалната европейска тъга се обединиха в серия от рисунки, графики, пластики и колажи, за да напомня чрез тях, че колкото и да е богат и известен човек, все пак е смъртен.

Последният за годината ретрограден цикъл е от 17 ноември до 7 декември, в рамките на изложбата, с която завършвам проекта и се оставям на онзи момент, когато човек може да изследва, анализира и съприживява създаденото от него на съзнателно и подзъзнателно ниво, осмисляйки миналото.

Калоян Илиев – Кокимото

* * *


* * *

* * *

ANT •I•CON/CEPT/ION

Opening reception Æther Haga
Denneweg 26, 2514 CN Den Haag, Nederland
Friday October 5, 19:00 h.
Saturday October 6, 14:00 – 17:00 h.


On 5 and 6 October Aether Haga will open her doors in The Hague for the first time. Occasionally it will present a selection of artists and will unfold proposals of what intersects along the east/west trajectory based on the already started dialogues at the eastern point.
Within this the project strives to make a more physical bond between the continental linear directions, its psycho-geographic potentiality and a bridge less faible, built upon sharing, discussion and exchange. It is seeking to expose links and affects of lifetime traces of a generation lived under different conditions, this time coming together in quest to confide a new state of value and content through art and innovative practices.
Æther Haga will focus on research, context and the background of both artists and subjects.
Æther Haga is a sibling of Æther Sofia that speaks a language vibrating and resonating in the morphic field, that in its virtue can make land appear closer than its actual physical properties.

Friday October 5 at 19:00 h.

The presentation:
ANT •I•CON/CEPT/ION

The show is a mixture of ideas and examples of how people are relating to the recent past of Communism in Bulgaria.
The constant desire to erase the past , rather than transform it , retains as unhealing wound in the new formed monuments of
consciousness of the newer generations and render this memory as “unlived”,”dead” in the present.

An introduction to “ReForget your past”, a project initiated by Nikola Mihov. Nikola Mihov was born in 1982 in Sofia. His first photobook Forget Your Past (2012) was listed among the best photobooks of the year by The British Journal of Photography, reviewed in FOAM magazine and nominated for the Deutsche Börse Photography prize.
Since 2009 he has been investigating the hundreds of monuments in public space in Bulgaria from the communist era, some of which have since been removed. He is now working on a third edition of "Forget your past". A number of remaining copies of the first edition have been edited by artists from Bulgaria and abroad. From this follow-up project, "ReForget your past", some thirty works of art have currently emerged, each with its own vision on this sensitive and underexposed subject from recent history.
www.nikolamihov.com

With contributions by Antonia Tochka Asen Terziev, Kaloyan Iliev - Kokimoto, Aleksi Ivanov, Nadezhda Oleg-Lyahova, Vesela Mihaylova, Vitto Valentinov , Martina Atanasov, Martin Kasper, Stanislav Belovski, Kalia Kalcheva, Kremena Nikolova, Greg Loznikow, Nathalie van Doxell as part of Re-Forget your future project

* * *

* * *
"ОТВЪД ПОВЪРХНОСТТА"
Национални Есенни Изложби Пловдив
1-30 септември 2018
Изложба на Калоян Илиев - Кокимото,
Подземието на къща "Мексиканско изкуство"
ул. Артин Гедиков 11, Стария град
* * *
BENEATH THE SURFACE
Autumn Exhibitions Plovdiv
2018 September 1-30
Exhibition by Kokimoto​
Mehico Basement
ul. "Artin Gedikov" 11, Plovdiv Old Town, Bulgaria

* * *

* * *

* * *


* * *

* * *

„Духовно пътуване“

Изложба на Калоян Илиев – Кокимото

18 май – 18 юни 2018

Галерия Photosynthesis - Варна, бул. „Княз Борис I„ 64

В изложбата озаглавена „Духовно пътуване“ представям 22 дигитални колажа създавани в продължение на пет години. За тези произведения съм използвал фотографии, документиращи пътуванията ми из Европа. След дълъг и обстоен преглед подбрах подходящи изображения, които да съчетая с натрупалите се с времето фотографии.

Дигитално обработените и разпечатани на хартиен носител и канаваца произведения се обособиха в две серии наречени „Съвременни икони“ и „Духовно пътуване“. Последната остана като заглавие на настоящата изложба в която за първи път събирам двата проекта в едно. Този сбор олицетворява съчетанието между духовния и професионалния ми път на развитие като творец в един глобален свят…

Където материалното се преплита с вечното, историческите препратки със сегашното време, а получените картини преминават през съвременните технологии и стигат до нас, маркирайки прехода на съвременния човек от тривиалното към сакралното.

* * *

* * *

KOKIMOTO SURPRISE

Kaloyan Iliev – Kokimoto

Solo show

3 – 28 April 2018

INTRO Gallery, 28 Tsar Samuil Str. Sofia


I quite consciously and more and more often and palpably draw inspiration from global consumer culture. Some aspects of life such as design, advertising, comics and television are intensely and categorically reflected both in my works and in the works of generations of artists.

We are living, working and developing in a consumer society, and we are consuming whatever comes handy. And the faster we get accustomed to that thought, the more clearly we will realize that consumer is the most important unit of this society. I realize the threatening levels of consumption we have reached at but I reassure myself by the right and power to change demand and supply, respectively. By choosing the things I consume I can change both their quantity and their quality. As a conscious and reasonable consumer I am aware of that responsibility of mine and I avail myself of the facts of the system. All of that is illustrated in one of my long-term projects called “Kokimoto Surprise.


A central object of this transformation is the chocolate egg I have been regularly consuming ever since I was a little kid
. Balancing between the two worlds, material and spiritual, I am trying to immortalize that favorite image by systematically developing it into a series of works. The product’s individual taste and visual qualities, lined with desire and expectation of the surprise element are just some of my reasons for creating these works. The others are the high levels of effect produced by the chocolate egg as an idea and realization, coupled with our childhood memories and nostalgia for a past when the egg in question was accessible for some and a luxury for others. Proceeding from that past I have developed the product in the image of myself into the present, with an increasingly clear vision of it in the future in order to present it as a symbol of an entire generation.

The same image, now well-established on the market and in our minds, made by using different techniques, has acquired some dynamic forces to carry away a little piece of the “culture of transience” into the eternity
.

Kaloyan Iliev – Kokimoto

* * *

KOKIMOTO SURPRISE

Калоян Илиев – Кокимото

Самостоятелна изложба

3 - 28 април 2018

Галерия INTRO, ул. Цар Самуил 28, София

Съвсем съзнателно и все по-често и осезателно черпя вдъхновение от световната потребителска култура. Аспекти на живота като дизайн, реклама, комикс и телевизия намират силно и категорично отражение както в моите, така и в произведенията на поколения художници.

Живеем, работим и се развиваме в консуматорско общество, и консумираме всичко, което ни попадне. И колкото по-бързо свикнем с тази мисъл, толкова по-ясно ще си дадем сметка, че консуматорът е най-важната единица на това общество. Oсъзнавам застрашителните нива на потребление до които сме достигнали, но се успокоявам с правото и властта да променяме търсенето и съответно предлагането. Чрез избора на неща, които консумирам мога да променя както тяхното количество, така и тяхното качество. Като осъзнат и разумен консуматор си давам сметка за тази своя отговорност и се възпозвам от даденостите на системата. Всичко това е онагледено в един от дълосрочните ми проекти, озаглавен Kokimoto Surprise.

Централен обект на тази трансформация е шоколадовото яйце, което редовно консумирам от ранна детска възраст до днес. Балансирайки между два свята, материален и духовен, се опитвам да увековеча този любим образ, като го развивам систематично в серия от произведения. Индивидуалните вкусови и визуални качества на продукта, подплатени с желание и очакване на елемента изненада са само някои от причините да създам тези творби. Останалите са високите нива на въздействие на шоколадовото яйце като идея и реализация, в съчетание с детските ни спомени и носталгия по едно минало, в което въпросното яйце бе достъпно за едни и лукс за много други. Изхождайки от това минало, развих продукта по свой обаз и подобие в настоящето, с все по-ясна визия за него в бъдещето, за да го представя като символ на едно цяло поколение.

Един и същ, вече утвърден на пазара и в съзнанието ни образ, изпълнен в различни техники придоби динамични сили, за да отнесе една частица от „културата на преходността“ във вечността.

Калоян Илиев - Кокимото* * *

* * *

* * *

* * *
Галерия „Райко Алексиев“
ул. Г.С. Раковски №125, София
7 – 28 февруари 2018 г.;
откриване 7 февруари, 18 ч.
Куратори: Елена Панайотова, Ирина Дакова и Йово Панчев

Изложбата цели да покаже максимален брой гледни точки и различни тълкувания на една толкова древна тема като стремежа за оВЛАСТяване посредством борбата ни със злите сили, преминаваща през различни вярвания и ритуали, тяхното изобразяване и игрово интерпретиране. Избора на медии е широк, колкото и спектъра на проявленията им в тази неподвластна на опитомяване тема, чиито граници преминават от материалното/видимо до нематериалното/въображаемо, от непозволено и цензурирано до крайно деформирано и спиритуалистично. Стремежът е да се съсредоточи вниманието на авторите към повече „ДУХовни“ занимания. В проекта участват различни поколения артисти, провокирани за съвременно тълкуване на темата.
Както казва изкуствоведът Джед Пърл в книгата си с есета „Магьосници и шарлатани“ (Jed Perl – Magicians and Charlatans Art) – „Изкуството представлява триумф на личните чувства пред обществения натиск, или поне силата на личните емоции устояващи на общоприетите стойности и табута. Същността на изкуството и неговото значение е отстояването на смисъла и стойностите, против шарлатанията на съвременния пазар. Изкуството не е точно огледало на обществото, а е самата същност на тъканта на общността.“
Пърформативната част от изложбата е корелация между „спектакъла“ и неговото отношение/въздействие към действителността и фикцията. Представен е не само набор от образи, но и сбор от социални релации, ефимерен социален обмен на значения. В съвременния свят най-често те са медиатори-табу или вещи-табу, които са и „естетическо“ тъждество на участващите в „обредното действие“. Те са маската, зад която застават реални образи.
Кои са тези „образи“ и може ли да ги разпознаем и прогоним?


Автори: Анжела Минкова, Антон Терзиев, Антон Цанев, Бистра Льошевалие, Бойко Йорданов, Божидар Бончев, Борис Праматаров, Борис Климентиев, Боряна Пандова, Бранко Николов, Виргиния Захариева, Владимир Иванов, Владо Руменов, Галя Докова, Георги Георгиев – Жорррас, Георги Ружев, Горан Тричкоски, Десислава Христова, Деян Янев, Димитър Яранов, Динко Стоев, Добромир Иван, Донка Павлова, Елена Назърова, Емил Атанасов, Еслица Попова, Зоран Мише, Ива Яранова, Ивайло Стоянов, Иво Бистрички, Иглена Русева, Илиян Лалев, Ивайло Стоянов, Йордан Панков, Калин Антонов, Калоян Илиев – Кокимото, Красимир Добрев, Любен Фързулев, Марианжела Атанасова, Мариета Ценова, Мартиан Табаков, Мартин Трифонов, Матиас Рот, Методи Попов, Миглена Александрова, Михаела Пъдева, Момчил Генов, Момчил Георгиев, Моника Попова, Моника Роменска, Нели Гаврилова, Николай Маринов, Ния Пушкарова, Пенка Минчева, Петер Цанев, Радослав Мъглов, Ралица Игнатова, Росен Тошев, Сашо Стоицов, Свилен Стефанов, Силвия Лазарова, Соня Станкова, Спартак Дерменджиев, Стефан Петрунов, Тита Димова, Филип Попов, Христо Н. Нейков, Чавдар Гюзелев, Юлияна Текова, Янко Велков – Янец

* * *

CONTEXT
Пета годишна изложба на Contemporary Space
21 декември 2017 – 21 януари 2018

Основен белег на днешното време е пренасищането с информация, гледни точки и мнения. Време, в което посланието пътува бързо, но възниква въпроса: достига ли смисълът му до крайната си цел?

Текстът като средство е мощно оръжие, често използвано от художниците, за да предадат същинското значение на посланията си.

При изкуството базирано на употребата на декларативен текст, основния начин за комуникация е текста като главна част от произведението. Чрез него не се обслужва естетиката на творбата, а се подсилва единствено посланието ѝ.

В исторически план използването на текст въвежда нов начин на мислене в артистичните практики. Още през края на 20-те години на ХХ век Рене Магрит за първи път използва текста като декларация в работата си „Това не е лула" (Ceci n'est pas une pipe.). Като течение, изкуството базирано на употребата на текст възниква през 60-те, като основни негови представители са художници като Джаспър Джоунс, Робърт Индиана, Рой Лихтенщайн и др.

В наши дни Трейси Емин например, използва текста като средство за пряко ангажиране, предизвиквайки незабавен отговор у зрителя, докато Жан-Мишел Баскиа, който започва като графити художник, използва текста като "социо-политически артистичен механизъм“.

Целта на изложбата е да скъси дистанцията между художници и публика и да даде възможност на авторите да предадат своите послания максимално ясно.

В изложбата участват: Ангел Карагьозов, Антония Колева – Нитра, Биляна Рубинова,
Виктор Петков, Владимир Иванов, Димитър Трайчев, Калоян Илиев – Кокимото,
Мария Зафиркова, Нено Белчев, Петър Костадинов

* * *

* * *
„Еднакви Кидо кубчета“, Кокимото, 2017. Дърво, акрил, лак, тираж 8 броя, 8х8 см/всяко
ИНСТИТУТЪТ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО – СОФИЯ
открива на 15 декември (петък) 2017 г.
от 18.00 до 21.00 ч.
и представя до 06.01.2018 г.
ИНСТИТУТЪТ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО – СОФИЯ
открива на 15 декември (петък) 2017 г.
от 18.00 до 21.00 ч.
и представя до 06.01.2018 г.

Изложба без название, но с празничен дух

„Зимата блъска къщния праг“, а белз джингъл от всички кьошета – дойде време за традиционната коледна изложба на ИСИ – София – груповата експозиция от ограничени и почти с нищо неограничени тиражи, уникални авторски произведения, намерени обекти, прекръстени предмети, променени очевидности, допълнени реалности, преосмислени клишета, овеществени метафори, измислени документи, домислени орнаменти, експерименти, смешки, закачки и шегички – творби с подчертано обектен и сувенирен характер, замислени, за да са желани за празниците, дома, градината, спалнята и навсякъде. Компактни, привлекателни и на достъпни цени, обектите са художествени произведения и същевременно изпълняват ролята на „Музейни сувенири на несъществуващия Музей за съвременно изкуство в България“.

Както е споменато, тази година изложбата няма название, но има буен дух, формиран от участието на над 40 автора от различни поколения, предлагащи специална „продукция“, позната и ценена, нова и изненадваща, тясно свързана с индивидуалния им творчески език: Аксиния Пейчева, Александър Кьосев, Александър Вълчев, Вероника Цекова, Викенти Комитски, Вито Валентинов Vitto Valentinov, Борис Мисирков и Георги Богданов Boris Missirkov, Боряна Николова, Боряна Росса, Георги Ружев, Димитър Солаков, Зара Александрова, Златин Орлов, Зоран Георгиев, Иван Мудов, Искра Благоева, Калин Серапионов, Калина Димитрова, Калоян Илиев Кокимото, Кирил Кузманов, Кирил Прашков, Красимир Терзиев, Лубри, Лъчезар Бояджиев, Мариела Гемишева, Мартин Пенев, Недко Солаков, Олег Мавромати, Пламен Деянофф, Правдолюб Иванов, Радослав Нинов, Радостин Седевчев, Райчо Станев, Росица Гецова, Самуил Стоянов, Сашо Стоицов, Светла Граданска, София Грънчарова, Стефан Иванов, Стефан Николаев, Стефания Батоева, Стела Василева, Ясен Згуровски.

Доста от тези автори могат да бъдат видяни в момента по изложби из галерии и музеи и у нас, и по света, което все повече подсилва смисъла на дългогодишния проект на ИСИ – София „Музейни сувенири...“ на онзи, несъществуващия Музей за съвременно изкуство в България.

Идея: Яра Бубнова
Фото: Калин Серапионов
__________________________________
Галерия ИСИ, бул. Васил Левски 134 (вход откъм ул. Екзарх Йосиф).
Работно време: вторник – събота, 15.00 – 19.00 и по уговорка.
За контакти: info@ica-sofia.org, iaraboubnova@gmail.com,
т. +35928466261, +359889499465

* * *

* * *

When we observe the planets from the Earth, they seem to move forward. At one point, they slow down their movement, stop and it seems to us they are coming back. In fact, it's an optical illusion. Practically the planets only slow down their course. This state is called retrograde, and between all of them Mercury has the strongest effect on humans.

When a planet is retrograde, it is at rest. Then it can not control the activities for which it is responsible, and brings a confusion bordering on chaos. Although the danger of this in the media is more than exaggerated, the image of Retrograde Mercury is perceived as negative. This public attitude attracted me as a researcher in the beginning of 2016, and after my deep penetration into the matter as an artist, I established the positive trends that this period brings. In the next moment from limitation, he became a chance and from a flaw turned into opportunity. Mercury’s retrograde periods happen usually three or four times per year and last for about a month. After idea of the exhibition has been born, I waited for each of them to come in order to create my works. During the Retrograde Mercury, the imagination intensifies, the thirst for knowledge grows, fruitful days come to the creative natures. The pace of work slows down, allowing you to look at yourself and devote yourself to fantasies. For two years patiently and methodically I used this potential by realizing my ideas on the subject, only during periods of Retrograde Mercury. As I draw energy from the astrological phenomenon, I watched it become a threat to the others. In astrology, however, there is no good or bad, there are only principles, tendencies, and influences with different characteristics that our polar consciousness tends to absolutize. Apocryphal saints and Eastern fatalism combined with existential European sorrow united in a series of drawings, graphics, sculptures, and collages to remind us that no matter how wealthy and famous a person is still mortal.

The last retrograde cycle of the year is from December 3 to 23, within the framework of the exhibition by which I finish the project and I leave myself at the moment when one can explore, analyze and co-invent his creation on a conscious and subconscious level, understanding the past.

* * *

„Ретрограден Меркурий“

Изложба на Калоян Илиев – Кокимото

3 – 17 декември 2017

Откриване: 3 декември от 18:00 до 20:00

Наблюдавайки планетите от Земята изглежда, че се движат напред. В един момент забавят движението си, спират и започва да ни се струва, че се връщат назад. Всъщност това е оптична илюзия. В действителност планетите само забавят своя ход. Това състояние се нарича ретроградно, а от всички тях Меркурий е с най-силен ефект върху хората.

Когато една планета е ретроградна, тя се намира в покой, а тогава не може да контролира дейностите за които отговаря и затова настъпва объркване, граничещо с хаос. И въпреки, че опасността от това в медиите е по-скоро пресилена, отколкото реална, образа на Ретрограден Меркурий се възприема като негативен. Тази публична нагласа ме привлече като изследовател в началото на 2016 година, а след по-задълбоченото ми навлизане в материята и като творец установих позитивните тенденции, които носи периода. В следващия момент от ограничение той се превърна в шанс и от недостатък в предимство. Ретроградните периоди на Меркурий обикновено са три или четири пъти годишно и траят около месец. След вече зародилата се идея за изложба, изчаках идването на всеки един от тях, за да създам произведенията си. По време на Ретрограден Меркурий се засилва въображението, нараства жаждата за знания, настъпват ползотворни дни за творческите натури. Темпото на работа се забавя, което дава възможност да се вгледаш в себе си и отдадеш на фантазиите. В продължение на две години търпеливо и методично използвах този потенциал, като реализирах идеите си по темата, само и единствено по време на Ретрограден Меркурий. Докато черпя енергия от астрологичния феномен, наблюдавах как той се превръща в заплаха за околните. В астрологията обаче няма добро или лошо, има само принципи, тенденции и влияния с различни характеристики, които нашето полярно съзнание е склонно да абсолютизира. Апокрифни светци и източен фатализъм, съчетан с екзистенциалната европейска тъга се обединиха в серия от рисунки, графики, пластики и колажи, за да напомня чрез тях, че колкото и да е богат и известен човек, все пак е смъртен.

Последният за годината ретрограден цикъл е от 3 до 23 декември, в рамките на изложбата, с която завършвам проекта и се оставям на онзи момент, когато човек може да изследва, анализира и съпреживява създаденото от него на съзнателно и подзъзнателно ниво, осмисляйки миналото.

Калоян Илиев – Кокимото

***

CLUSTER ARTs Pop-up
Edition IIII : Illustration

Previous Cluster pop-ups have celebrated Fashion, Arts and Crafts. This time we bring you back to the highly anticipated pop-up for ILLUSTRATION. We have handpicked a few dozen of London’s finest emerging artists and designers working today.

Individual interpretations of love, death, and nature are explored against common themes such as sexuality, the human psyche and spirituality. Some of our designers are challenging perceptions of myth and lore, of popular culture and subsequent societal values.

We bring you painted canvases, digitized prints, and hand drawn motifs; the very best examples of assorted creative talent will be on display. Exclusive to this edition of Cluster is the introduction of animators who will be projecting short, humorous gifs and conceptual short films.

Following the opening we will be hosting creative workshops as a part of Cluster's mission to keep your creative juices juicy. Emai to reserve your place!

Creativity meets architectural beauty in the fabulous space that is Below One Fifteen, Shoreditch. Courtesy of fellow art enthusiasts Creative Debut, their newly refurbished space houses a coffee bar upstairs complete with an original Banksy mural and a thriving bar space downstairs for an after work boogie; tis the perfect back drop, ready for some Cluster dust!

Come hang with our professional illustrators, award winners, and exciting entrepreneurs. With talent from Berlin, Athens, Paris, Kiev, Bulgaria, and Istanbul, when politics threatens to divide us, let art bring us together.

ERRORS OF YOUTH

ERRORS OF YOUTH
Collection #2 is a collaboration with Kokimoto - both a naughty tribute and an original nod to all heroes of future, past and present.
FUTURE IS FREEDOM.
FREEDOM IS YOUTH.
DARE TO ERROR.

EOY Collection #2 EXHIBITION

PARIS FASHION WEEK

Cube Showroom

8 rue Debelleyme, Paris

28 Sept - 4 Oct 2017

* * *


Изложба ReForget Your Past
в рамките на фестивал Sofia Art Book Fair
18.09-30.09.2017
Oткриване: 18.09 от 19:00ч., с участието на организатора на фестивала Десислава Панчева и куратора Никола Михов
галерия Synthesis, бул. Васил Левски 57

В изложбата ReForget Your Past ще бъдат представени резултатите от проекта на фотографа Никола Михов, в който той кани 30 български и чуждестранни артисти - художници, фотографи, дизайнери и графити артисти - да преработят екземпляри от неговата фотокнига Forget Your Past. Издадена през 2012 г. от издателство Жанет 45, тя проследява съдбата на най-значимите монументални паметници от времето на комунизма, от построяването им до сегашното им състояние на разруха и безстопанственост. Заглавието e заимствано от графитa „Forget your past” изрисуван над входа на Дом-паметника на БКП на връх Бузлуджа.

Тръгвайки от първоначалната идея за трансформиране на книгата от серийно издание в самостоятелен художествен обект, проектът се развива в няколко различни посоки. Освен чрез директната интервенция книжното тяло под формата на колаж, рисунка или текст, някои от артистите използват книгата като отправна точка за създаването на видео, перформанс или скулптура. Други дават изцяло нов прочит, като я превръщат в сборник с рецепти, наръчник със съобщения за грешки от операционната система Windows, мини енциклопедия за чалгата, рекламен каталог на световно известни брандове и дори колекция от хартиени самолетчета, направени от страниците на книгата.

Изложбата ще включва над 20 уникални книги, както и различни обекти и видеа създадени от артистите участващи в проекта: Антон Терзиев, Атанасов,Вито Валентинов, Весела Михайлова, Виктория Георгиева – Mouse, Грег Лозников (Полша), Glow, Дариус Вайчекаускас, Иван Шопов - Balkabsky,Калин Серапионов,Калоян Илиев – Кокимото, Калия Калъчева, Кремена Николова, Ивайло Стоянов и Велин Петков,Мартин Каспър (Германия), Милена Макариус, Мария Налбантова, Мартин Ангелов, Мария Вълкова, Недко Солаков, Николай Панайотов, Натали ван Доксел (Франция), Николай Божинов – Nikkawhy, Лъчезар Бояджиев, Надежда-Олег Ляхова, Стефан Николаев, Станислав Беловски, Фарс, Хроме, Хана Голдщайн (Германия), Ясен Згуровски.

* * *

June 22, 2017, 6 p.m. Opening ceremony of the 16th International Triennial of Small Graphic Forms

June 22, 2017, 6 p.m. Opening ceremony of the 16th International Triennial of Small Graphic Forms
Villa Gallery, 31 Wolczanska Street, Lodz, Poland

* * *

* * *

Global Worm Inc.*

Kaloyan Iliev - Kokimoto

CU29 Gallery / 1 - 30 June 2017

Opening reception: 1 June, 6.30 - 9pm

24 Hristo Diukmedjiev Str. (Kapana) Plovdiv, Bulgaria

The title is a word play and a parallel to the “Global Warming”.

Kido is Kokimoto’s so-called “well-intentioned pet”, a type of a computer worm, and his name comes from the last word of the program- NetWorm.Win32.Kido. In Zen Buddhism this word means “Energy way“(Ki – energy, Do –way). This worm appeared in my personal computer and more specifically in the Fat32 file system back in 2005. When I became aware of its existence naturally I had to get rid of it. The only possible way to deal with the situation was to put the worm under quarantine. Because if it were to be deleted, it would erase all the important information from the file system as well, since it had replicated itself in it a number of times. So Kido continued to exist in my computer up until 2011 as a “pet” and persisted to replicate in my mind and imagination until it gradually gained an overall appearance and expressive character. This is how 10 years later my pet, already formed as a character with the name Kido, is out of
his cage and multiplies many times in pictures, photographs and objects in different forms and dimensions. Thus formed the universal name of the influence of Kido over the artist of the project and all others it affected – namely Global Worm Inc.

*Worm – the lowest three-layered animal; Computer worm (Net-Worm.Win32.Kido) is a self-replicating computer program. Unlike viruses worms don’t infect other files, instead they copy themselves and spread until they completely exhaust your computer’s system resources. Computer worms are malicious programs which copy themselves from one system to another instead of infecting files located in the computer. For example the mass-mailing email worm sends copies to all email addresses that it can find recorded in the infected computer. The Network worm is copied and distributed over the network, the Internet worm spreads via the Internet, and the worm (the well-intended pet Kido) of Kokimoto replicates and spreads via the artist’s works. There is no need to protect yourself from the last-mentioned type just on the contrary it is advisable to obtain an original or a copy of Kido in every one of its forms and then experience the positive effects of it.

*Inc. /From Wikipedia/ Inc. may refer to: Incorporation (business), an abbreviation of Incorporation, a suffix indicating a corporation.

* * *

* * *
Galerie Coucou zeigt
SAMOWAR*
KUNST, TEE & SENSATIONEN

Mit
Darius Am Wasser / Peter Anders / Stephan Balkenhol / Slawomir Elsner / Andrea Grützner / Anna Holzhauer / Nina Jansen / Kokimoto / Urs Lüthi / Martinafischer13 / Rana Matloub / Michaela Meise / Nathalie Mohadjer / Sabine Rollnik / Robert Sturmhoevel / Maja Wirkus

Eröffnung
Freitag, 09.12.2016 / 19:30 Uhr

Dauer
13. 12.2016 – 13.01.2017
Ferien: 30.12.2016 – 03.01.2017

Öffnungszeiten
Montag – Freitag / 16 – 19 Uhr
(und nach Vereinbarung)

* Traditionell gibt es in der Galerie Coucou zum Abschluss eines jeden Jahres die Gruppenausstellung SAMOWAR. Bei einer Tasse heißem Tee mit (oder ohne) Schuss aus unserem original-russischen Samowar kann man Kunst bestaunen und kaufen. Wir freuen uns auf Sie!

* * *

* * *

Night of Museums and Galleries - Plovdiv - 2016 September 23-24

* * *

НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЯ
СОФИЙСКИ АРСЕНАЛ – МУЗЕЙ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО и
Сдружение за култура „Студио Солиго”

представят изложбата

EUROPEAN CUTENESS ART
Kindchenschema - Pseudoego - Community Narcissism

15.09 – 30.10.2016


Под патронажа на Италиански културен институт

Откриване:15 септември, четвъртък, 18.00 часа
Софийски арсенал – музей за съвременно изкуство, бул. „Черни връх“ 2

Куратор: Джанкарло Карпи
Участници:
Стефано Болкато, Данило Буки, Мария М. Бордериу, Адриан Буздука, Раду Карнариу, Лаура Ковачи, Дарие Дуп, Лучано Фабале, Мариана Феличети, Герланда ди Франча, Макс Ферино, Габриелс, Калоян Илиев - Кокимото, Лорета Исак, Серена Леардини, Флавия Лупу, Луиза Монталто, Дан Ница, Илеана Оансеа, Омино 71, Дариа Палоти, Йордан Панков, Лаура Патакия, Богдан Пелмус, Магда Пелмус, Елиза Пиетрели, Кристиано Петручи, Адриан Преда, Наташа Рафио, Адриан Санду, Силвано Тесароло, Катя Тукианен, Елио Варуна, Естебан Вияалта Марзи, Деян Янев, Валентина Зумо

Международната пътуваща изложба включва артисти от Румъния, България, Испания, Финландия и Италия. През 2016 г. гостува в зала „Констатин Бранкузи” в Букурещ (Дворецът на Парламента) както и в Италианския културен институт в Букурещ, а през 2017 г. предстои представяне в Италия.

Изложбата потвърждава някои формални, морфологични, както и подлежащи на развитие процеси, касаещи обекти на изкуството и отношения, следващи естетиката CUTENESS (миловидност). „Тази естетическа категория комбинира стоков фетишизъм и деперсонализация на човека, а формалните константи на CUTE, както и собствения й морфологичен вектор Kindchenschema („детска схема”) водят до извода, че това явление не принадлежи на една единствена културна традиция.
Експозицията потвърждава развитието на художествени тенденции, появили се както в европейското, така и в азиатското и северноамериканско изкуство: японския суперфлат и американския поп сюрреализъм. В исторически и художествен план последствията засягат европейска практика и естетика, отнасяща се към комерсиално- художественото, както и едно унифицирано отношение към капитализма, свързан с икономическа и културна глобализация. Изложбата с цялата си сложност и разнородност има за цел да подчертае присъствието на CUTE в Европа и поставя въпроса: дали и до каква степен CUTE е вторично на други утвърдени художествени тенденции, свързани с традицията и историята на европейската култура и специфичните културни традиции на всяка конкретна страна.” Джанкарло Карпи
...
Студио Солиго е едно от най-важните италиански сдружения за култура, основано е през 1969 г. и е със значителен принос за развитието на поп арта в Италия.

Партньори на изложата са Art Yourself Gallery (Букурещ), Joana Grevers Foundation, галерия Аросита (София) и Lantana Editore (Рим). Изложбата е част от биеналето “Contaminazioni”, стартирало през 2014 г. с изложба в Константа, Румъния и във Варна, България.

На откриването на изложбата ще присъстват Рафаеле Солиго, директор на сдружението и Джанкарло Карпи, куратор на изложбата.


За повече информация:
www.sofiaarsenal-mca.org
Надежда Джакова, зав. филиал САМСИ 0879 834 030

NATIONAL GALLERY
SOFIA ARSENAL – MUSEUM FOR CONTEMPORARY ART and
Cultural Association Studio Soligo

Present the exhibition

EUROPEAN CUTENESS ART
Kindchenschema - Pseudoego - Community Narcissism

15.09. – 30.10.2016

Under the Patronage of the Italian Cultural Institute

Opening: 15 of September, Thursday, 6 pm.
Sofia Arsenal – Museum for Contemporary Art, 2, Cherni Vruh Blvd.

Curator: Giancarlo Carpi
Artists:
Stefano Bolcato, Danilo Bucchi, Maria M. Bordeariu, Adrian Buzduca, Radu Carnariu, Laura Covaci, Darie Dup, Luciano Fabale, Marianna Felicetti, Gerlanda di Francia, Max Ferrigno, Gabriels, Kaloyan Iliev - Kokimoto, Loreta Isac, Serena Leardini, Flavia Lupu, Luisa Montalto, Dan Nica, Ileana Oancea, Omino 71, Daria Palotti, Jordan Pancov, Laura Patacchia, Bogdan Pelmus, Magda Pelmus, Elisa Pietrelli, Cristiano Petrucci, Adrian Preda, Natascia Raffio, Adrian Sandu, Silvano Tessarollo, Katja Tukiainen, Elio Varuna, Esteban Villalta Marzi, Deyan Yanev, Valentina Zummo

This exhibition certifies some formal, morphological and subject ongoing preoccupations for the art objects and attitudes classified according to the cuteness esthetics. “Taking into account this aesthetical category combines the two concepts: commodity fetishism and subjectivity mutilation, as well as its own morphological vector, – Kindchenschema (or “baby schema”) – it leads to the unique conclusion that this approach doesn't belong to a single cultural tradition. The exhibition certifies the spread inside the European art of some post-war artistic tendencies with deep roots in both the Asian and North-American continent: The Japanese Superflat and the American Pop Surrealism. In a historical and artistic subsequence, which seems to eradicate this European production of an aesthetics referring to the commercial- artistic and also to the merchandising and to the uniform expression of a capitalism connected to economic and cultural globalization, by creating this exhibition is attempted to headline this trend in certain European countries. On the other hand, there is a constant dispute whether and in what extent this aesthetics is subordinated to other artistic trends, much more related to these countries cultural tradition” Giancarlo Carpi.

Studio Soligo, one of the most important Italian cultural associations, founded in 1969, and with a significant contribution to the Italian cultural and artistic trends of Pop Art.
Partners of the exhibition are Art Yourself Gallery (Bucharest), Joana Grevers Foundation, Arosita Gallery (Sofia) and Lantana Editore (Rome). The exhibition is part of a biennial project called “Contaminazioni”, started in 2014 with an exhibition in Constanta, Romania, and in Varna, Bulgaria.

The opening will be attended by Raffaele Soligo, director of the association and Giancarlo Carpi, curator of the exhibition.

For more information:
www.sofiaarsenal-mca.org
Nadezhda Dzhakova, head of SAMCA +359 879 834 030

V. INTERNATIONAL PRINT EXHIBITION ISTANBUL 17-23 May 2016

V. INTERNATIONAL PRINT EXHIBITION ISTANBUL 17-23 May 2016
Exhibition Opening on May 17th,2016 at Kadikoy Caddebostan Cultural Center Art Gallery, Istanbul

V. INTERNATIONAL PRINT EXHIBITION ISTANBUL

In addition to the “Contemporary Artists Istanbul Exhibition” which have traditionally been organized for the last 30 years in order to make contributions to association of the contemporary artists to an environment of high quality and to ensure that their basic problems are opened for discussion. V. International Print Exhibition, which focuses on interpretation of paper as a traditional material with a contemporary perspective, is being organized again this year with an international dimension. Keeping in mind that living as civilized individuals in a civilized society can only be possible by activating the inner dynamics of a society and one of the most effective methods of doing that is the art, starting point of this exhibition is both to incite the artist with a passive material with which he/she can express inner-self, and on the other hand, to ensure the followers meet together with the art according to the conditions reigning at present. Hoping that paper and ink, which are the oldest artistic materials on earth, will achieve new ways of expression with technological developments and contemporary approaches, we aim to carry this exhibition forward to the future, believing that it will fill a significant gap.

* * *

MATRYO$KA

Скулптури и графики от Кокимото

9-15 май 2016 / Откриване: 9 май – 19:00

Contemporary Space

Варна, ул. „Марко Балабанов“ 23

Серия от дванадесет оригинални гипсови скулптури и три графики (линогравюри) проектирани, изработени, ръчно рисувани, отпечатани и подписани от Кокимото. Всяка Матрьошка“ е създадена ръчно и е уникална (единствена по рода си). Поради това чертите на фигурите могат да се различават съвсем леко. Графиките са изпълнени с традиционната техника линогравюра в три разновидности: жълта, синя и черно-бяла. Цветните графики са отпечатани в лимитиран тираж от 25 броя / всяка, докато черно-белите са 15 броя.

Идеята зад серията MATRYO$KA се върти около традиционния образ и съвременния вид на класическата кукла. Израснах заобиколен от руска култура, която остави трайна следа в работата ми като артист. Един от любимите ми обекти на влияние от това време е матрьошката, позната още като руска кукла, състояща се от набор дървени фигури с намаляващ размер поставени една в друга. В скулптурите си променям основните характеристики на традиционната матрьошка. Запазвайки само външната форма създавам нов типаж със същото име, с една малка промяна. Вместо “sh” в оригиналното име (“Matryoshka”) изпозвам знака за долар (“$”) поради две причини: Първо този знак изглежда точно като двете букви една върху друга (SH=$) и второ за да придам съвременен западен вид на традиционната източна идея за руска кукла.

MATRYO$KA

Sculptures and Prints by Kokimoto

9-15 May 2016 / Opening: 9 May – 7 pm

Contemporary Space

23 Marko Balabanov Street, Varna

Series of twelve original gesso sculptures and three prints (linocuts) all designed, sculpted, hand painted, printed and signed by Kokimoto. Each MATRYO$KA is unique (one of a kind) and was created through a handmade process. Hereof features on figures may vary slightly. The prints are made with traditional linocut technique in three varieties: yellow, blue, black and white. The colorful graphics are printed in limited edition of 25 pieces / each, while black and white are 15 pieces.

The idea behind MATRYO$KA series revolves around traditional image and contemporary form of classical doll. I grow up surrounded by Russian culture, which left a lasting mark on my work as an artist. One of my favorite objects on influence of this time is Matryoshka, also known as a Russian doll, consisting to a set of wooden dolls of decreasing size placed one inside another. In my sculptures I am changing the basic characteristics of traditional Matryoshka. Keeping only the external form I’m creating a new character with the same name, with one little change. Instead “sh” in original name (“Matryoshka”) I’m using dollar sign (“$”) for two reasons: First this sign looks just like the two letters on each other (SH=$) and second to attach western contemporary type of eastern traditional idea for Russian doll.

* * *

* * *
Curated by Giancarlo Carpi

Artists:

Stefano Bolcato, Danilo Bucchi, Maria M. Bordeariu, Radu Carnariu, Laura Covaci, Darie Dup, Luciano Fabale, Marianna Felicetti, Gerlanda di Francia, Max Ferrigno, Gabriels, Kaloyan Iliev-Kokimoto, Loreta Isac, Serena Leardini, Flavia Lupu, Luisa Montalto, Dan Nica, Ileana Oancea, Omino 71, Daria Palotti, Jordan Pancov, Laura Patacchia, Bogdan Pelmus, Magda Pelmus, Elisa Pietrelli, Cristiano Petrucci, Adrian Preda, Natascia Raffio, Adrian Sandu, Silvano Tessarollo, Katja Tukiainen, Elio Varuna, Esteban Villalta Marzi, Deyan Yanev, Valentina Zummo.

Location:

Palazzo del Parlamento di Romania

Sala Espositiva “Constantin Brancusi”

Izvor nr. 3, Sector 5, Bucharest

Inauguration : 17th of March, 6:30 pm

Date: 18th of March to 25th of April

Mon – Fri 9 am - 5 pm

info: +40 214021428

studiosoligoroma@gmail.com


C.A Studio Soligo, one of the most important Italian cultural associations, founded in 1969, with a significant contribution to European cultural changes, will open its gates to wide public on the 17th of March, at 6:30 pm at the Palace of Parliament of Romania, “Constantin Brancusi” Exhibition Hall, the exhibition called European Cuteness Art KINDCHENSCHEMA PSEUDOEGO COMMUNITY NARCISSISM, curated by Giancarlo Carpi, Italian critic.

The European Cuteness Art [KINDCHENSCHEMA PSEUDOEGO COMMUNITY NARCISSISM] is part of a multinational project called “Contaminazioni 2016” and is sponsored by the Italian Cultural Institute and in collaboration with Art Yourself Gallery (Bucharest) Joana Grevers Foundation – 418 Gallery (Bucharest), Arosita Gallery (Sofia) Core Art Gallery (Rome) and Lantana Editore (Rome). Artist from Romania, Bulgaria, Spain, Finland and Italy joined for the first time as a team, in their attempt to captivate the public from Romania and Bulgaria.

17th of March 2016 will mark the great opening Of the "Contaminazioni 2016" project, and the works of the artists will be annually exhibited in a similar version but this time in Sofia (September-October) and in Rome (November-December). Parallel events will take place along the whole year 2016 and will gather a few artists and personal exhibitions in partner galleries which would be part of the project. The project will have as final goal the promotion of a catalogue which would be distributed in all three countries, attempting to leave behind the obsolete east-west pattern.

The visual research of Giancarlo Carpi, certifies some formal, morphological and subject constants, classified according to cuteness esthetics. Taking into account this aesthetical category combines the two concepts: products fetishism and subjectivity mutilation, as well as its own morphological vector,- Kindchenschema - leads to the unique conclusion that it doesn't belong to a single cultural tradition.The exhibition certifies the spread inside the European art of some artistical post-war tendencies with deep roots in both the Asian and North-American continent:The Japanese Superflat and the American Pop Surrealism. In a historical-artistical posteriority, which seems to eradicate this European production of an aesthetics referring to the commercial-artistical plan and also to merchandising and the uniform expression of a capitalism connected to economical and cultural globalization, by creating this exhibition it is attempted to headline this trend in certain European countries. On the other hand, there is a constant dispute whether and in what extent this aesthetics is subordinated to other artistical currents, much more related to these countries' tradition.

* * *

* * *
GALERIE COUCOU:

SAMOWAR*
KUNST, TEE + SENSATIONEN

MIT
Peter Anders / Stephan Balkenhol / Ekachai Eksaroj / Slawomir Elsner / Andrea Grützner / Kokimoto / Jenny Michel / Flaut M. Rauch / Sabine Rollnik / Oliver Scharfbier / Robert Sturmhoevel / Catrine Val / Nicola André Wagner / Darius am Wasser

ERÖFFNUNG
12. Dezember 2015 / 19:30 Uhr

DAUER
14. - 30. Dezember 2015

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag - Freitag / 15 - 19 Uhr
(und nach Vereinbarung)

+49 170 9699897

* Traditionell gibt es in der Galerie Coucou zum Abschluss eines jeden Jahres die Gruppenausstellung »SAMOWAR«. Bei einer Tasse heißem Tee mit (oder ohne) Schuss aus unserem original-russischen Samowar kann man Kunst bestaunen und kaufen. Wir freuen uns auf Sie!

* * *

Проект Global Worm Inc.* - разработване на типаж „Кидо“

Автор Калоян Илиев – Кокимото *Буквално преведено означава „Глобален бизнес с червеи“ или „Глобално зачервяване“ - игра на думи, аналог на Global Warming (глобалното затопляне)

Кидо е т.нар. добронамерен „домашен любимец“ на Кокимото, тип компютърен червей, а името му идва от последната дума на програмата NetWorm.Win32.Kido. В Дзен Будизмът тази дума означава „енергиен път“ (Ki – енергия, Do – път). Този червей се появи в персоналния ми компютър и по-точно във файловата система Fat32 през далечната 2005 година. Когато разбрах за съществуването му, трябваше да се отърва от него. Единственият възможен начин за справяне със възникналата ситуация беше да поставя червея под карантина, защото ако го бях изтрил, с него щеше да се изгуби и важна информация от файловата система, в която той се бе копирал многократно. Така той остана да съществува в компютъра ми до 2011-та, под формата на „домашен любимец“, като продължи да се копира в съзнанието и въображението ми и след това, под различни форми, като постепенно придоби цялостен вид и изразителен характер. По този начин 10 години по късно домашният ми любимец, вече оформил се като типаж на име Кидо излезе от клетката си и се размножи многократно в картини, фотографии и обекти под различни форми и размери. По този начин се оформи общото наименование на въздействието на Кидо върху автора на проекта и всички попаднали под негово влияние, а именно Global Worm Inc.

*Worm – Червей - най-низшето трипластно животно; Computer worm - Компютърен червей (Net-Worm.Win32.Kido) е самовъзпроизвеждаща се компютърна програма. За разлика от вирусите червеите не заразяват други файлове, вместо това те се копират и разпространяват докато изтощят напълно системните ресурси на компютъра Ви. Компютърните червеи са злонамерени програми, които сами се копират от една система в друга, вместо да заразяват файловете, разположени в компютъра. Например червей, който се разпоространява масово по пощата (mass-mailing email worm) изпраща копия до всички адреси за електронна поща, които може да открие записани в заразения компютър. Мрежовият червей се копира и разпространява по мрежата, Интернет червея се разпространява чрез Интернет, а червея (добронамереният „домашен любимец“ - Кидо) на Кокимото се копира в и разпространява чрез произведенията му и т.н. Oт последния вид не е необходимо да се предпазвате, а точно обратното, желателно е да се сдобиете с оригинал или копие на Кидо във всяка една от неговите форми и изпитате положителните последици от това.

*Inc. /от Wikipedia/ Inc. може да се отнася до: Учредяване (бизнес), съкращение за вграждане, суфикс посочващ корпорация.

Project name: Global Worm Inc.* - Kido Character Design

Author Kaloyan Iliev – Kokimoto

*The title is a word play and a parallel to the “Global Warming”

Kido is Kokimoto’s so-called “well-intentioned pet”, a type of a computer worm, and his name comes from the last word of the program- NetWorm.Win32.Kido. In Zen Buddhism this word means “Energy way“(Ki – energy, Do –way). This worm appeared in my personal computer and more specifically in the Fat32 file system back in 2005. When I became aware of its existence naturally I had to get rid of it. The only possible way to deal with the situation was to put the worm under quarantine. Because if it were to be deleted, it would erase all the important information from the file system as well, since it had replicated itself in it a number of times. So Kido continued to exist in my computer up until 2011 as a “pet” and persisted to replicate in my mind and imagination until it gradually gained an overall appearance and expressive character. This is how 10 years later my pet, already formed as a character with the name Kido, is out of his cage and multiplies many times in pictures, photographs and objects in different forms and dimensions. Thus formed the universal name of the influence of Kido over the artist of the project and all others it affected – namely Global Worm Inc.

*Worm – the lowest three-layered animal; Computer worm (Net-Worm.Win32.Kido) is a self-replicating computer program. Unlike viruses worms don’t infect other files, instead they copy themselves and spread until they completely exhaust your computer’s system resources. Computer worms are malicious programs which copy themselves from one system to another instead of infecting files located in the computer. For example the mass-mailing email worm sends copies to all email addresses that it can find recorded in the infected computer. The Network worm is copied and distributed over the network, the Internet worm spreads via the Internet, and the worm (the well-intended pet Kido) of Kokimoto replicates and spreads via the artist’s works. There is no need to protect yourself from the last-mentioned type just on the contrary it is advisable to obtain an original or a copy of Kido in every one of its forms and then experience the positive effects of it.

*Inc. /From Wikipedia/ Inc. may refer to: Incorporation (business), an abbreviation of Incorporation, a suffix indicating a corporation.

* * *

ARTISTS

ARTISTS

Art Un Anchored 2015

After the incredible success in 2014, the Art UnAnchored Festival is going to return the 2nd and 3rd October with the new theme "At The Same Time"

Art UnAnchored = a travelling art and culture festival on the M.S. Stadt Wien, an old time steam boat from the 1930s, which will be transformed to an dynamic platform of a around four hundred participants and 60 interdisciplinary artists from around the world and traveling from (Tulln to) Vienna to Bratislava and back again to Vienna.

During the one day trip our mobile festival will offer an incredible 11-hour (!) program of cinema, exhibition, live music, workshops, theater, performances and lectures on board.

With the opening ceremony on October, 2nd, we want to kick off the festival and honor the MS Stadt Wien at her regular anchor point, in Tulln.
The main festival will start October, 3rd, 10.30 AM in the morning, when we depart from Wien Nussdorf anchor point (click here for the coordinates) towards Bratislava. 16:30 - 18:30 the ship will dock in Bratislava, where the participants get the opportunity to stroll around the city or check out the festival. Arrival to Vienna will be 24:00 PM.

* * *

So independent Film Festival и Plakatkombinat.com представят:

Обичам този филм

съвременно плакатно изкуство от България

Когато зрители проявяват любов към киното – това се нарича киномания. Когато художници проявяват любов към киното - това се нарича плакат!

Проектът „Обичам този филм” представя на широка аудитория в България и по света – нови авторски плакати на популярни български и световни филми, в годината в която българското кино става на 100 години.

Със свои нови произведения се включват 26 изявени български художници от областта на графичния дизайн, плаката, илюстрацията, графиката, съвременното изкуство. Всички те са част от платформата plakatkombinat.com.

Художниците разработват по нов, оригинален начин и класики от световното кино като Кръстникът, Междузвездни войни, Шофьор на такси, Матрицата, Закуска в Тифани, Списъкът на Шиндлер, E.T., Боен клуб, 2001: Космическа одисея, Мементо, Маями Вайс и др.
По време на фестивала So Independent през 2015 - произведенията от тази селекция ще бъдат показани в изложба в Bow Tie Cinema.
Проектът „Обичам този филм” ще бъде представен и с изложба в Дома на киното в София през есента и по време на фестивала Sofia Independent между 23 октомври - 1 ноември 2015.

Участват: проф. Иван Газдов, Андон Георгиев-Andonasty, Анна Симеонова, проф. Димитър Трайчев, Дамян Дамянов, проф. Георги Янков, Филип Попов, Калоян Илиев-Кокимото, Мариян Дзин, Филип Бояджиев, проф. Николай Младенов, Светлин Балездров, Йалокин Вортеп, Милена Вълнарова, Мариета Ценова, Марио Иванов, Ясен Згуровски, Теодор Ушев, Светлана Мирчева, Стефан Чинов, Николай Тонков / formshlag, Иван Христов-Fontan2, Милен Гелишев, Надежда Комитска, Максим Мокдад, Николай Петрусенко

* * *

Imago Mundi exhibition at Fondazione Cini, Venice, , from August 31st to November 1st 2015

On Monday, August 31st, 2015, the Bulgarian contemporary art will be at focus in Venice with 148 Bulgarian contemporary artists exhibited at Fondazione Giorgio Cini, in the Map of the New Art - Imago Mundi Exhibition, an extraordinary event aimed at presenting an imaginary mapping of over 40 countries and regions in the colors of today’s forms of art!

Organized under the aegis of Benetton Foundation, in conjunction with the 56th Venice Biennale and the imminent 2015 Venice Film Festival, the exhibition will present the most outstanding and recent outcomes of the Imago Mundi collection, the first global project in contemporary art whose main goal is to draw an updated panorama of the contemporary art phenomenon worldwide on an original format of 10 x 12 cm canvas.

Curated by Claudio Scorretti and Irina Ungureanu, Save the Dreams, the Bulgarian collection of Imago Mundi, completed recently in the first half of 2015, showcases the contemporary art of Bulgaria, eastern gate of the Balkan Peninsula and link between East and West, Europe and Asia Minor, the Danube and the Black Sea, traditionally a place of transit and of extraordinary cultural heterogeneity. 148 works of art that reflect the creative fervour and the imaginative, ironic, joyous and sometimes desperate Bulgarian identity that is currently under construction. A collection that brings together artists of different generations and with contrasting aesthetic ideas, painters with a classical approach to the canvas and contemporary artists for whom the canvas is merely a tool. Artists living in Bulgaria or who have left the country, teachers or students for whom the most important thing is freedom of speech and debate. Published in three languages, the catalogue of the Bulgarian collection, which has been issued recently, enjoyed, together with the whole project, the support and expertise of Maria Vassileva, chief curator of the Sofia City Art Gallery and of Gaudenz B. Ruf, refined collector and founder of the Ruf Award and Supporting Programme in Contemporary Art, former Ambassador of the Swiss Confederation in Bulgaria, of artist Elena Panayotova as well as of the galleries Rakursi, Monev and Arosita from Sofia. The editing and translation of the catalogue in Bulgarian and English was insured by Irina Cherkelova.

We are very pleased to invite you at the opening of the exhibition at Fondazione Giorgio Cini, Island of San Giorgo Maggiore, Venice, on Monday August 31st, at 7.00 PM. Artists and journalists are kindly invited for a press preview of the exhibition on Monday August 31st at 11.00 AM at Fondazione Giorgio Cini in Venice. The exhibition will remain open until November 1st2015.

The rooms of the Fondazione Giorgio Cini house the Imago Mundi collections of Algeria, the Kalahari Bushmen, Nigeria, South Africa, Tunisia, Uganda/Rwanda/Burundi (AFRICA); Brazil, the Caribbean, Chile, Colombia, Cuba, Mexico, the United States and Indigenous Native Americans (AMERICAS); Afghanistan, Iran, Israel, Jordan, North Korea, Philippines, Saudi Arabia, Syria, Thailand, Tibet (ASIA); Austria, Bulgaria, Croatia, Denmark, Germany, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Spain, Sweden, Switzerland (EUROPE); the Aboriginal artists of Australia (OCEANIA).

Artists featured in the Bulgarian collection:

Bogdan Aleksandrov, Zara Alexandrova, Valentin Angelov, Greddy Assa, Albena Baeva, Robert Baramov, Neno Belchev, Iskra Blagoeva, Blood Becomes Water, Luchezar Boyadjiev, Yavor Boyanov, Stanimir Bozhilov, Antoan Bozhinov, Stefan Bozhkov, Gordon Carter, Ergin Cavusoglu, Sevda Chkoutova, Kiril Cholakov, Ina Damianova, Andrei Daniel, Velizar Dimchev, Georgi Dimitrov, Juliana Do, Krassimir Dobrev, Milena Doncheva, Krassimira Drenska, Katerina Dyulgerova, Leda Ekimova, Antoaneta Galabova, Zafer Galibov, Genadi Gatev, Evelina Gebreva, Velislava Gecheva, Lyuben Genov, Stanimir Genov, Nadja Genova, Georgi – Georgiev Jojo, Zoran Georgiev, Daniela Georgieva, Rositsa Getsova, Zornitza Gurova, Atanas Hranov, Ivaylo Hristov, Kiril Hristov, Iskren Iliev, Dobromir Ivan, Pravdoliub Ivanov, Natalia Jordanova, Kaliya Kalacheva, Bilyana Kaloyanova, Elena Kaludova, Volodya Kenarev, Nikolay Kermov, Ivan Kiuranov, Kokimoto, Vikenti Komitski, Ivan Kostolov, Konstantin Kostov, Daniela Kostova, Nestor Kovachev, Nina Kovacheva, Sonia Kovatcheva, Cvetan Krastev, Natasha Kupova, Pavel Lefterov, Rosslan Lozev, Lazar Lyutakov, Veliko Marinchevski, Nikolay Marinov, Mariana Marinova, Kalina Mavrodieva, Michail Michailov, Albena Mihaylova, Miryana Mihaylova, Nikola Mihov, Kosyo Minchev, Mina Minov / Nastasja Keller, Peter Mintchev, Boris Missirkov / Georgi Bogdanov, Vladimir Mitrev, Desislava Morozova, Ivan Moudov, Rumen Nechev, Slav Nedev, Vasilena Nikiforova, Mihail Novakov, Stanislav Pamukchiev, Elena Panayotova, Alexandar Peev, Darina Peeva, Alexander Petkoff, Yavora Petrova, Stefan Petrunov, Vihorni Popnedelev, Adelina Popnedeleva, Vasil Popov, Boris Pramatarov, Maximilian Pramatarov, Milen Radev, Angelika Radeva, Rassim, Monika Romenska, Houben RT, Nina Ruseva, Radoil Serafimov, Kalin Serapionov, Daniela Sergieva, Boris Serginov, Dimiter Shopov, Ivan Shopov, Venelin Shurelov, Simeon Simeonov, Kamen Startchev, Valentin Stefanoff, Svilen Stefanov, Tsvetelina Stefanova, Stelly, Krassimira Stikar, Sasho Stoitzov, Ivaylo Stoyanov, Stanislava Stoyanova, Violeta Tanova, Juliana Tekova, Krassimir Terziev, Miryana Todorova, Kosta Tonev, Iv Toshain, Milena Tsochkova, Peter Tzanev, Rada Tzankova, Desislava Unger, Alexander Valchev, Vitto Valentinov, Stela Vasileva, Yonko Vassilev, Borjana Ventzislavova, Vlado Vesselinov, Stanimir Videv, Irma Vodeva, Georgi Yamaliev, Ivan Yamaliev, Deyan Yanev, George Yankov, Miglena Yoncheva – Nikolova, Minko Yovchev, Ventsislav Zankov, Rumen Zhekov, Nikolay Zlatanov – Kajo.

Exhibition opening: Monday, August 31st 2015, 7.00 PM

Location: Fondazione Giorgio Cini

San Giorgio Island, Venice

Press conference: Monday August 31st 2015, 11.00 AM

Location: Fondazione Giorgio Cini

San Giorgio Island, Venice

More details on: http://www.imagomundiart.com/exhibitions

Facebook page: https://www.facebook.com/pages/Imago-Mundi-Art

* * *

* * *
НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЯ представя
ОБРАЗ И ПОДОБИЕ
77 АВТОПОРТРЕТА
ОТ КОЛЕКЦИЯТА НА НИКОЛАЙ НЕДЕЛЧЕВ
14 август – 4 октомври 2015 г.
Откриване: 13 август, четвъртък, 18.00 часа
Пл. „Княз Александър І“ № 1 - Двореца

Изложбата включва 77 автопортрета от съвременни български художници, собственост на колекционера и меценат Николай Неделчев.
Експозицията е резултат от едногодишна работа с автори, поканени от колекционера и неговия консултант Надя Тимова да представят концепция за художествено претворяване на собствения си образ.
Желанието на колекционера е да притежава творби на български художници, които въплъщават възможно най-всеобхватно облика на съвременното българско изкуство – произведения, които са способни да дадат представа за себеоценката и креативността на своите автори.
Колекцията е стартирана като експериментален проект от самия Николай Неделчев вследствие на откупката на няколко автопортрета от изявени български художници. Автопортретът се превръща във фокус на неговия интерес и колекционерска страст заради откровеността, психологическата дълбочина и възможността за творческо превъплъщение на художниците. За изложбата са селектирани 77 утвърдени и съвсем млади автори, изявяващи се в областта на живописта, скулптурата и новите медии, сред които Светлин Русев, Емил Попов, Вежди Рашидов, Сашо Стоицов, Снежана Симеонова, Станислав Памукчиев, Греди Асса, Алла Георгиева, Димитър Яранов, Ива Яранова, Иван Кюранов, Иван Костолов, Калия Калъчева, Калоян Илиев - Кокимото, Нора Ампова и много други.


NATIONAL GALLERY PRESENTS
Image and Likeness
77 Self-Portraits from the Collection of Nikolay Nedelchev
14th of Aug - 4th of Oct, 2015
Opening: 13th of August, 6 p.m.

The exhibition includes 77 self-portraits of contemporary Bulgarian artists, owned by the collector and Maecenas Nikolay Nedelchev.
The exposition will be presented after a year of work with authors invited by the collector and his consultant Nadya Timova and asked to recreate their own image.
The idea of the collector is to have works of Bulgarian artists who are embodying most comprehensively the image of the contemporary Bulgarian art, works that are able to give an insight about the self-concept and the creativity of their authors.
The collection is an experimental project of Nikolay Nedelchev himself after he bought few self-portraits of Bulgarian artists. The self-portrait turns into a focus of his interest and collection passion because of the honesty, the psychological depth and the opportunity for an art recreation of the artist. 77 established and new authors performing in the field of painting, sculpture, and new media were chosen for the project: Svetlin Roussev, Emil Popov, Vezhdi Rashidov, Sasho Stoitzov, Snezhana Simeonova, Stanislav Pamukchiev, Gredi Assa, Alla Georgieva, Dimitar Yaranov, Iva Yaranova, Ivan Kostolov, Kalia Kalacheva, Kaloyan Iliev - Kokimoto, Nora Ampova and others.

* * *

"Морско бягство (от действителността)"

Изложба „Морски пейзажи“ на Калоян Илиев - Кокимото

5 юни – 5 юли 2015

Откриване: 5 юни – петък от 19:00 ч.

U P.A.R.K. Gallery

Пловдив, ул. Отец Паисий 24

Работно време: пн–сб 11:00–21:00

От 2009 година насам работя върху серия картини, които условно наричам „Морски пейзажи“. Произведенията с морска тематика реализирам, запазвайки идеята за изобразяване на морето в различните му състояния, но посредством навигационни карти на Хидрографската служба на Британското Адмиралтейство. Върху основата на вече отпечатаните в Кралската печатница материали, предоставени ми от Български Морски Флот - Варна, разигравам разнообразни морски сцени. Действието в тях се развива между два свята - на автора и пост-дигиталния свят, в който живеем. Наред с всевъзможните морски обитатели,главно действащо лице се явява създаденият от мен типаж на име Кокимото, който сам определям като полу-животно, полу-човек в полу-свят.

Сегашната революция в дигиталната картография доведе до бързи иновации, което от своя страна предизвести края на хартиените карти. Това обаче е възможност за ново начало, от което би могъл да извлече полза всеки. Осъвременявайки едно, имащо според разбиранията ми огромна нужда от това, течение в изобразителното изкуството като маринизъм, в буквален и преносен смисъл рециклирам излезлите от употреба навигационни карти в произведения на изкуството.

„Играта на думи“ е похват, чрез който често си служа в работата. В наименованието на изложбата Seaescape, между буквалното значение на думата за морски пейзаж (Seascape) вмъкнах буквата „е“, което измени значениетой на „Морско бягство (от действителността)“. Значението на това бягство е символично, свързано с картините ми от този цикъл, олицетворява освобождението ми от догмите на общоприетото за морски пейзаж.

SEAESCAPE

Exhibition by Kaloyan Iliev - Kokimoto

June 5th – July 5th2015

U P.A.R.K. Gallery

24 Otets Paisii str. Plovdiv, Bulgaia

I have been working on this series of paintings, which I conditionally call “Seascapes”, since 2009. Those marine works I realize by keeping the idea of the depiction of sea in its different conditions, through using the navigation maps of the Hydrographic service of the British Admiralty. On the base of the already printed by the Royal service materials, provided by the Bulgarian Maritime services – Varna, I fool around with various marine scenes. The act within them is developed between two worlds – the one of the author and the post-digital world that we live in. Along with different sea creatures, the lead role is given to the character I created – Kokimoto, whom I describe as a half-human, half-beast in a half-world.

The revolution in digital cartography lead to quick innovations, which in turn foretold the end of the paper maps. This, however, is a chance for a new beginning and everyone can benefit from it. Updating a style such as the marinism (a change highly needed in my opinion), I literally and metaphorically recycle the outdated navigation maps into works of art.

Wordplay is a contrivance I often use in my works. In the title of the exhibition “Seaescape” I used the common term “seascape” and I added the “e” in the middle, which changed it to “Sea Escape (from reality)”. The meaning of this escape is symbolic, while connected to this series, it signifies the breach of the widely accepted doctrine regarding the seascapes.

Kaloyan Iliev – Kokimoto

Seaescape exhibition view, U P.A.R.K. Gallery, Plovdiv

Seaescape exhibition view, U P.A.R.K. Gallery, Plovdiv

Seaescape exhibition view, U P.A.R.K. Gallery, Plovdiv

Seaescape exhibition view, U P.A.R.K. Gallery, Plovdiv

* * *

Aproximar as crianças das artes gráficas por meio da gravura. Essa é a proposta da oficina "Conhecendo a Gravura: Introdução a Monotipia e Isogravura", que vai proporcionar ao público infantil a oportunidade de experimentação, além da chance de aumentar o repertório de imaginação por meio de apresentação da técnica da gravura.

A oficina é voltada para crianças entre 8 e 12 anos e acontece neste sábado (16), das 9 às 12 horas, na Casa Porto das Artes Plásticas, sendo ministrada pelas palestrantes Giani Piol e Thais Olivira, do Sesc Glória, com orientação de Thiago Arruda. Serão disponibilizadas 15 vagas para a oficina, que serão preenchidas de acordo com a ordem de chegada.

Os participantes terão contato com o processo de construção da imagem, desde colocar tinta na matriz até imprimir a gravura em relevo, explorada na isogravura, e também no processo de desconstrução da imagem com a monotipia.

A ideia é que, ao final do encontro, os participantes possam realizar a identificação, reprodução e até mesmo confeccionar suas próprias gravuras.

Mostra de Gravura

Continua em cartaz até o dia 25 de julho a "P.A. – Prova de Artista l 2ª Mostra Internacional de Gravura", que reúne o trabalho de 53 artistas contemporâneos - 25 nacionais e 28 internacionais -, vindos da Bulgária, Cuba, México, Polônia e Portugal, além do Brasil.

Também fazem parte da mostra os trabalhos "Jardim Secreto", de Romilda Patez, e "Impressão do Encontro", de Fredone Fone, vencedores da Residência Artística da Casa Porto, que aconteceu entre os dias 15 e 30 de abril e permitiu ao público acompanhar o processo de elaboração de um trabalho artístico.

Veja o Catálogo Virtual da Exposição Prova de Artista.

Serviço

Oficina Conhecendo a Gravura: Introdução a Monotipia e Isogravura - com Giani Piol e Thais Oliveira

Quando: sábado (16), das 9h às 12h

Onde: Casa Porto das Artes Plásticas - praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro

Informações: (27) 3132-5295


Informações à imprensa:

Leo Vais (levsilva@vitoria.es.gov.br) | Tel(s).: 3132-8354/ 98818-4490

Com edição de Secom - Prefeitura de Vitória


* * *

Plakatkombinat presents

I Love This Film
Exhibition posters for popular movies. 60 new poster artworks with visual intepretations of favoutite films by 26 artists.

"Обичам този филм"
Изложба плакати за популярни български и световни филми. 60 нови произведения на плакатното изкуство от 26 художници.

I LOVE THIS FILM Poster Art Exhibition @ Bulgarian Cinema Festival in Rome

* * *

* * *

Premio Santa Croce ex libris - piccola grafica quarta edizione / fourth edition

Inaugurazione, premiazione sabato 17 gennaio 2015 ore 17.00 / opening, award ceremony Saturday, 17 January 2015 17:30

Villa Pacchiani - Centro Espositivo

piazza Pier Paolo Pasolini Santa Croce Sull’Arno

17 gennaio - 1 febbraio 2015/17 January-1 February 2015

dal venerdì alla domenica ore 17.00 - 20.00 / Friday-Sunday 17:00-20:00

Partecipano al Premio/Artists who take part in the Premio:

Nino Baudino - Italia; Igor Bilykivski - Ucraina ; Sandro Bracchitta - Italia; Silvia Braida - Italia; Oleg Denysenko - Ucraina; Danila Denti - Italia; Federica Fiorenzani - Italia; Peter Ford - Inghilterra; Carla Fusi - Italia; Esteban Grimi - Argentina; Marin Gruev - Bulgaria; Günter Hujber - Repubblica Ceca; Evgeniya Hristova - Bulgaria; Kaloyan Iliev - Kokimoto - Bulgaria; Erkin Keskyn - Turchia; Kravos Mariano - Italia; Vladislav Kvartalny - Bielorussia; Janne Laine - Finlandia; Maryana Myroshnychenko - Ucraina ; Ana Milosavljević - Serbia; Bruno Paglialonga - Italia; Stefano Patrone - Italia; Igor Piačka - Repubblica Ceca; Gianfranco Schialvino - Italia; Maria Noblé Schukina - Russia; Leonid Stroganov- Russia; Evgenia Timoshenko - Bielorussia; Walter Valentini - Italia; Frank Ivo van Damme - Belgio; Gianni Verna - Italia; Elisabetta Viarengo Miniotti - Itali

* * *

* * *
The Paper in Contemporary Art, Yordan Parushev Foundation. Opening: 15th January 2015 - 19h00, Bulgarian Cultural Institute, 28 Rue La Boétie, Paris

* * *

„Асамблея на срама”

На 19-ти декември от 19 часа в МОЗЕЙ се открива най-уникалната групова изложба в София –„Асамблея на срама”.
В изложбата са представени работи на над 120 автора под формата на живопис, графика, колажи, фотография, текст, мултимедия и други.
Новаторската изложба противостои на идеята за кураторството, при която достъп на артиста и неговата творба до изложбената зала е изцяло зависим от субективния избор на куратора.
По тези причини ”Асамблея на Срама” няма куратор и абсолютно всеки би могъл да участва, като наеме за символичната сума от 15 лева един квадратен метър от галерията за да представи в него своите творби.
Тази изложба дава видимост и провокира художествената креативност у хора, намиращи се извън артистичната среда, като успоредно противостои на дискриминационните разделения между професионално и не професионално; високо – ниско изкуство.
Ден преди закриването на изложбата международна комисия ще връчи няколко награди на най-оригиналните автори. Ще бъде връчена и награда от публиката, определена от посетителите на МОЗЕЙ. Някой от произведенията ще бъдат откупени за постоянната колекция на МОЗЕЙ. Изложбата е международна и ще има произведения на чужди автори.
Някои от познатите имената , които ще вземат участие са водещата Мария Силвестър, журналистката Албена Вулева, актьора Стефан Щерев, певеца Орлин Павлов, хореографката Мила Искренова, художника Калоян Илиев- Кокимото и много други.

В допълнение към изложбата е осигурено отделно пространство в галерията наречено „Срам Бук, където посетителите ще имат възможност да пишат по стените своите реакции по темата за срама или впечатленията си изложбата.
Темата за срама е силно актуална за България. Чувството за срам е в тясна взаимовръзка с усещането ни за вътрешна свобода, която мисля , е силно необходима на всеки българин, особено в момента.

Иво Димчев

„Асамблея на срама” ще продължи до 30-ти януари 2015 г.


тел за контакти:
+359 / 878321832
email: mozei1@yahoo.com

* * *

* * *
KULTURA Ltd. Exhibition, December 18th 2014 - January 18th 2015, Contemporary space, 23 Marko Balabanov Str. Varna, Bulgaria, Opening: December 18th - 19:00

"КУЛТУРА ООД"

Годишна изложба
18.12.2014 – 18.01.2015
Откриване: 19:00
Contemporary space
М. Балабанов 23, Варна

„Култура ООД” е темата на втората годишна изложба, кураторски проект на фондация Крео Култура, представящ всички художници и творчески тандеми със самостоятелни изложби през изминалата година в Contemporary Space, Варна:

Албена Баева, Александър Георгиев, Алекси Иванов,
Антония Колева, Виктория Георгиева, Иван Костолов,
Калин Серапионов , Калоян Илиев - Кокимoто , Люба Томова, Ненко Атанасов, Николай Божинов, Самуил Стоянов.

Изложбата насочва вниманието към темата на 2014 -
надпреварата за титлата Европейска столица на културата 2019.
Случайност или не, но в изложбата участват представители на всички градове, стигнали до финалната четворка.

Целта на проекта е да представи оценката на художниците
за промяната или нейното отсъствие в културната среда на градовете-кандидати.

Докато всички заедно творят щастие, споделяйки София заедно с Пловдив, на участниците в изложбата им предстои пътуване до брега на вдъхновението, което им дава пълна свобода при избора на техники, жанрове и медии.

* * *

FAVOURITE CITY

Кой е любимият град на съвременните български художници?

Отговорът се съдържа в изложбата с авторски плакати на тема Favourite City. Тя ще бъде открита на 16 декември в галерия София в Българския културен институт в Лондон.

Изложбата представя 20 изявени съвременни български артисти, които работят в областта на плаката, илюстрацията, графичния дизайн.

Всеки един от тях проявава интересна гледна точка към свой любим град. Резултатът са общо 30 постера. Някои от авторите са предпочели по-бъбривия език на илюстрацията и инфографиката, други са се спрели на визуалните каламбури с текст и шрифт. Повечето разработват темата за любимия град с концентрирана метафора чрез средствата на плаката и визуалния виц. Всички интерпретират темата с ясна, точна и категорична визуална мисъл - характерна за прекрасното изкуство на плаката, което винаги ни казва най-важното с един поглед и винаги е право в целта.

Това е първата изложба на съвременен графичен дизайн в Българския културен институт в Лондон. Повечето от работите са направени специално за изложбата и за Лондонския фестивал на българската култура.

В изложбата участват автори на онлайн платформатаplakatkombinat.com, която цели да популяризира и да продава работите на съвременни български художници по света.

Куратор на изложбата е Анна Симеонова.
Участници в изложбата са :
Иван Газдов, Ясен Згуровски, Филип Попов, Теодор Лихо, Николай Младенов, Милен Гелишев, Мариян Дзин, Надежда Комитска, Андон Георгиев – Andonasty, Йалокин Вортеп, Максим Мокдад, Георги Янков, Анна Симеонова, Мариета Ценова, Калоян Тошев, Николай Тонков, Милена Вълнарова, Николай Петрусенко, Маргарита Дончева, Калоян Илиев – Kokimoto.
_________________________________________
Which is the favourite city of contemporary artists?

The answer to the question “Which is the favourite city of contemporary artists?” can be found in the exhibition of original posters under the theme Favourite City. The official opening will be on the 16th of December, in the Bulgarian Cultural Institute in London’s Sofia Gallery, as part of the program of the London Festival of Bulgarian Culture.

The exhibition will present 20 renowned Bulgarian artists who work in poster design, illustration and graphic design. The theme “Favourite city” shows each artist’s favourite place, through an interesting point of view.

Some of the artists have prefered the more ‘chatty’ language of illustration and infographic, while others have stopped at visual puns with text and font. Most of them develop the theme of their favourite city with a concentrated metaphor, through the means of poster art and the visual anecdote. All of them interpret the theme with a clear and precise visual thought- typical for the wonderful art of the poster, which always says the most important information with one look and is always on spot.

This is the first contemporary graphic design exhibition in the Bulgarian Cultural Institute in London. Most of the works are made especially for this exhibition and for the London Festival of Bulgarian Culture.

The featured artists are part of the online platform plakatkombinat.com, which aims to popularize and sell the works of contemporary Bulgarian artists, around the world.

Curator of the exhibition is Anna Simeonoff.
Participants in the exhibition are:
Ivan Gazdov, Yasen Zgurovski, Philip Popoff, Theodor Liho, Nikolay Mladenov, Milen Gelishev, Marjian Dzin
Nadezda Komitska, Andon Georgiev – Andonasty, Yalokin Vortep, Maxim Mokdad, Georgi Iankov, Anna Simeonoff, Marieta Tsenova, Kaloyan Toshev, Nikolay Tonkoff, Milena Valnarova, Nikolay Petroussenko, Margarita Doncheva, Kaloyan Iliev - Kokimoto.

* * *

* * *
The Communist Superhero vs. Seagull - Let's do this! by Kokimoto / Комунистът супер герой срещу гларусът, 2010. Акрилни бои и кройка от списание "Бурда" върху платно, 70х70 см

"Какво се случи?"

Изложба на секция "Живопис", СБХ
от 5 до 30 декември 2014г. София, „Шипка 6“, I,II етаж

Какво се случи?

Ситуацията в социалния и политически живот от последните десетилетия създаде различни гледни точки, позиции и реакции. Някои от тях прераснаха в протести и улични конфликти. Но, къде беше Художника, къде бе неговото място - протестиращ на улицата, или запазващ домашен неутралитет? Какво се случи в ателието? Има ли и каква е художествената реакция на случващото се в Държавата? Утихнаха ли страстите? Емиграция вътре в себе си или нихилизъм? Нуждае ли се обществото от художествена интерпретация на действителността? Подмени ли се ценностната система, наложиха ли се нови образи, нови теми, измести ли се интересът на публиката към "по - леки" сюжети?

Проектът "Какво се случи?" провокира авторите да представят своите гледни точки, предизвиква и очаква социално - политическа реакция с художествени средства. Идеята на тази изложба се мотивира от актуални развития на нова фигурална и концептуална линия в живописта, свързана с артикулирането на остри социални и политически съдържания.

В изложбата участват утвърдени имена от зрялото поколение като: Светлин Русев, Николай Майсторов, Любен Стоев - доказали в годините своята активна артистична и гражданска позиция. Силно, проблемно и провокативно присъстват автори от средното поколение като : Венцислав Занков, Динко Стоев, Елена Панайотова, Веселин Начев, Гълъб Гълъбов, Валентин Дончевски, Николай Петков, Иво Бистрички. Младите: Светозара Александрова, Михаела Власева, Юлиана Текова, Калоян Илиев - Кокимото, Радоил Серафимов и редица други, със своите различни концептуални подходи и изобразителни средства формират нови пространства в съвременната българска живопис.

* * *

И Н В Е Р С И Я

Проект на Антония Колева - Нитра и Калоян Илиев - Кокимото
14 ноември - 7 декември 2014

За десет години съвместен живот и множество индивидуални артистични изяви, Нитра и Кокимото, обединяват творчески сили в първия си общ проект озаглавен „Инверсия“. И въпреки, че не работят с текст, за заглавие на изложбата използват литературен похват, при който умишлено се размества словореда. Независимо от различните значения на думата в метеорологията, химията или музиката, чрез него те правят аналог с преобръщането на нормалния ход на процесите и явленията в живота.

Изложбеното пространство от своя страна предоставя подходяща основа, върху която да развият и визуализират този проект, изчистен от ненужно материалното. Инсталация, видео и рисунка са основните изразни средства за изграждането на елитарна изложба, разглеждаща популярните проблеми на съвременното. Адресирайки изложбата към „елита“, според тях по правило малоброен, приел предизвикателството да осъзнае действителността и да осъществи промяната в град като Варна, те считат по-скоро за лукс.

Повлияни от случилото се през годината, те са приели предизвикателствата на реалността да създадат проект, отразяващ актуалния ритъм на времето. Време, в което забързаното общество изостава в своя напредък, а подмяната на ценности, фалшивият морал и страхът от собствения индивидуализъм се приемат за нормални.

Давайки си сметка, че изкуството не решава проблеми, но надявайки се, че общите усилия ще помогнат за решаването им, Нитра и Кокимото ви канят на откриването на "Инверсия" до 7 ноември 2014 в Contemporary Space.

INVERSION Project by Nitra & Kokimoto

* * *

Daejeon Art Show 2014, South Korea

Eurasian Art Express Project: Difference and Interstice

“Eurasian Art Express Project: Difference and Interstice” is the project which is intended to restore the art and culture network reaching the Eurasian continent passing through South Korea. This project will illuminate perspectives about the present and future of Eurasian community by way of searching and restoring for “difference” between Eurasian countries and times of historically made “interstice”. Therefore, we call this art show “Eurasian Art Express Project” in that the participants want to circulate, as if the train does, in the Eurasian continent their artworks and results from this show. In addition, this project tries to make Eurasian bandage for understanding Europe and Asia’s respective culture through various media. Those multimedia will be included each country’s peculiar art and performance, above all, contemporary visual art such as object, film, installation, painting. Our show will be held from 23th September- 4th October. Participant countries: Korea, Mongolia, China, Bulgaria and Russia

Doma Art Foundation – Sofia, Bulgaria presents artists: Boris Pramatarov, Kalya Kalacheva, Kaloyan Iliev – Kokimoto, Milen Radev, Petko Dourmana, Petya Savova, Vito Valentinov and Yasen Zgurovski

M갤러리 | Space SSEE

2014. 9. 24() ▶ 2014. 9. 30()

Openning: 2014. 9. 24() pm6.

M갤러리 | 대전시 유성구 엑스포로161 | T.042-330-3114

Space ssee | 대전시 중구 중앙로 130번길 37-6 | T.070-4124-5501


* * *

SPIRITUAL TRIP Exhibition & 1000 names

"Духовно пътуване" . 25 април - 25 юни 2014 . Изложба дигитална графика на Кокимото

С участието на 1000 names . Организатор Klaxon Press / www.klaxonpress.com . Събитието се осъществява с подкрепата на ABSOLUT и betahaus | Sofia.

Имаме удоволствието да ви поканим на 25 април (петък) от 19 часа в betahaus Sofia, на откриването на 24-та самостоятелна изложба на Кокимото.

В произведенията си, създадени в периода 2010 - 2013 година, Кокимото представя няколко серии непоказвани до този момент в България дигитални изображения, под общ наслов "Духовно пътуване". В изложбата са включени двадесет и две графики, отпечатани на хартия в ограничен тираж от по десет броя. В основата на всяка една композиция седят взаимно изключващи се на пръв поглед обекти. След по-обстойно и внимателно разглеждане първоначалното въздействие на представените картини се променя. От несъвместими първоначално, тези запечатани на цифров носител и обработени дигитално моменти, започват да действат като напълно нормални явления. Сбора от тях обуславят пътуването на автора в един период от живота, наречен духовен, но с главен акцент върху пътя и с напълно изключване на всяко религиозно значение. Материалното се преплита с вечното, историческите личности с настоящите моменти, а получените изображения преминават през съвременните технологии и стигат до нас, маркирайки прехода на съвременния човек от сакралното към тривиалното.

Изложбата продължава до 25-ти юни 2014 в пространството на betahaus cafe на адрес: ул. "Крум Попов" 56-58, София

Spiritual Trip Exhibition view, Betahaus, Sofia 2014

Spiritual Trip Exhibition view, Betahaus, Sofia 2014

1000 Names and Kokimoto, Spiritual Trip Exhibition opening, Betahaus, Sofia 2014

1000 Names and Kokimoto, Spiritual Trip Exhibition opening, Betahaus, Sofia 2014

Spiritual Trip Exhibition view, Betahaus, Sofia 2014

Spiritual Trip Exhibition view, Betahaus, Sofia 2014

Spiritual Trip Exhibition view, Betahaus, Sofia 2014

Spiritual Trip Exhibition view, Betahaus, Sofia 2014

* * *

"Еротична нотка в колелата на християнската машина"

Градска художествена галерия / 3 етаж
ул. "Любен Каравелов" 1 - Варна
Откриване 9 април от 18:00 часа - 5 май 2014

Ще поемете ли отговорност? Когато Исус дойде от небесата, ще поканете ли Исус на чай, като някого, когото сте срещнали на пазара и без да правите голям въпрос от това, ще кажете ли: „Толкова е хубаво, че те срещнах. Имам чай, имам малко бисквити. Благодаря ти, че се отби. Ще дойдеш ли пак?”…
Ако можем да срещнем тези от небесата така, както посрещаме своите приятели – без обожание, с чувство за равностойност – ще бъдем добре. За всичко друго, което кажем, ще си платим, заради собственото си отказване от суверенитет!
Ние сме тук, на Земята, за да накараме тези от небесата да слязат долу и по-скоро те да почитат нас, отколкото ние да проявяваме страхопочитание пред тях.

Erotic Sound in the Wheels of the Christian Engine

City Art Gallery / third floor
1 Liuben Karavelov Str. Varna
Opening 9 April, 18:00 - 5 May 2014

Will you take the responsibility? When Jesus comes down from the Heavens will you invite Him for tea – just like someone you’d met at the market, without making a big deal of it?! Would you say “It’s so nice to meet you. I’ve got some tea and a few biscuits. Thank you for calling by – will you come again?”…
If we could meet those from the Heavens just like that – just like we meet our friends – without worshipping them and with a feeling of equality, then we would be fine. All the other things we say, we pay for, because of our own supremacy.
We are here on Earth to entice those in the Heavens to come down, and even more so to respect us instead of our being in awe of them.

LIGHT брой 16, 2014 г.

LIGHT брой 16, 2014 г.
За отменената изложба "Еротична нотка в колелата на християнската машина" на Кокимото от самия него.

Kokimoto Exhibition CENSORED

* * *

* * *

ТРЕТИЯТ ПРЪСТ
/годишна групова изложба - проект на фондация „Крео култура”/
18.12.2013 г. - 14.01.2014 г., Съвременно пространство, Варна

„Третият пръст” е темата на изложбата, бележеща една година от съществуването на „Съвременно пространство” („Contemporary space”) и ще включва произведения на излагали до момента в галерията артисти.
Албена Баева, Ангел Карагьозов, Димитър Трайчев, Иван Мудов, Калоян Илиев Кокимото, Надежда Олег Ляхова, Нено Белчев, Николай Нинов, Петър Минчев, Стела Василева, Цветан Кръстев, Юлиян Табаков.

Избраната тема е свързана с характера на отминаващата 2013 г. в която древният, на повече от 2000 години жест, се затвърди като символ на разделение, на протест, както и тотален отказ от диалог. В същото време се превърна в знаме на възмущението срещу опита за разграждане, на иначе вродения у всеки индивид, стремеж към надматериални ценности.

Жестът бива широко употребяван без ограничения от религия, пол, сексуална ориентация, расова и класова принадлежност.

„Третият пръст” е проект целящ да представи оценката на авторите за съвременната реалност, пречупена през контекста на темата и предоставящ им пълна свобода при избор на техники, жанрове и медии.

"Две леви ръце", 2013. Пирография върху дърво, вариращи размери

"Две леви ръце", 2013. Пирография върху дърво, вариращи размери

* * *

K O K I M O T O @ B I Z Z A R R E

K  O  K  I  M  O  T  O   @   B  I  Z  Z  A  R  R  E
Click on image to see the material!