Няма публикации.
Няма публикации.

* * *

* * *
Group Exhibition, Slivnitsa Str. 178, Sofia, Bulgaria, December 18 - 30. 2014, Opening: December 18th - 19:00

Асамблея на срама

На 19-ти декември от 19 часа в МОЗЕЙ се открива най-уникалната групова изложба в София –„Асамблея на срама”.
В изложбата са представени работи на над 120 автора под формата на живопис, графика, колажи, фотография, текст, мултимедия и други.

Новаторската изложба противостои на идеята за кураторството, при която достъп на артиста и неговата творба до изложбената зала е изцяло зависим от субективния избор на куратора.
По тези причини ”Асамблея на Срама” няма куратор и абсолютно всеки би могъл да участва, като наеме за символична сума един квадратен метър от галерията за да представи в него своите творби. Тази изложба дава видимост и провокира художествената креативност у хора, намиращи се извън артистичната среда, като успоредно противостои на дискриминационните разделения между професионално и не професионално; високо – ниско изкуство.

Изложбата е международна и ще има произведения на чужди автори. Някои от познатите имената , които ще вземат участие са водещата Мария Силвестър, журналистката Албена Вулева, актьора Стефан Щерев, певеца Орлин Павлов, хореографката Мила Искренова, художника Калоян Илиев- Кокимото и много други.


* * *

* * *
Black and white Charity Exhibition, U P.A.R.K. Gallery 24 Otec Paisii Str., Plovdiv, Bulgaria, Opening: December 19th 2014 – 19:00

* * *

* * *
KULTURA Ltd. Exhibition, December 18th 2014 - January 18th 2015, Contemporary space, 23 Marko Balabanov Str. Varna, Bulgaria, Opening: December 18th - 19:00

"КУЛТУРА ООД"

Годишна изложба
18.12.2014 – 18.01.2015
Откриване: 19:00
Contemporary space
М. Балабанов 23, Варна

„Култура ООД” е темата на втората годишна изложба, кураторски проект на фондация Крео Култура, представящ всички художници и творчески тандеми със самостоятелни изложби през изминалата година в Contemporary Space, Варна:

Албена Баева, Александър Георгиев, Алекси Иванов,
Антония Колева, Виктория Георгиева, Иван Костолов,
Калин Серапионов , Калоян Илиев - Кокимoто , Люба Томова, Ненко Атанасов, Николай Божинов, Самуил Стоянов.

Изложбата насочва вниманието към темата на 2014 -
надпреварата за титлата Европейска столица на културата 2019.
Случайност или не, но в изложбата участват представители на всички градове, стигнали до финалната четворка.

Целта на проекта е да представи оценката на художниците
за промяната или нейното отсъствие в културната среда на градовете-кандидати.

Докато всички заедно творят щастие, споделяйки София заедно с Пловдив, на участниците в изложбата им предстои пътуване до брега на вдъхновението, което им дава пълна свобода при избора на техники, жанрове и медии.

* * *

* * *

FAVOURITE CITY

Кой е любимият град на съвременните български художници?

Отговорът се съдържа в изложбата с авторски плакати на тема Favourite City. Тя ще бъде открита на 16 декември в галерия София в Българския културен институт в Лондон.

Изложбата представя 20 изявени съвременни български артисти, които работят в областта на плаката, илюстрацията, графичния дизайн.

Всеки един от тях проявава интересна гледна точка към свой любим град. Резултатът са общо 30 постера. Някои от авторите са предпочели по-бъбривия език на илюстрацията и инфографиката, други са се спрели на визуалните каламбури с текст и шрифт. Повечето разработват темата за любимия град с концентрирана метафора чрез средствата на плаката и визуалния виц. Всички интерпретират темата с ясна, точна и категорична визуална мисъл - характерна за прекрасното изкуство на плаката, което винаги ни казва най-важното с един поглед и винаги е право в целта.

Това е първата изложба на съвременен графичен дизайн в Българския културен институт в Лондон. Повечето от работите са направени специално за изложбата и за Лондонския фестивал на българската култура.

В изложбата участват автори на онлайн платформатаplakatkombinat.com, която цели да популяризира и да продава работите на съвременни български художници по света.

Куратор на изложбата е Анна Симеонова.
Участници в изложбата са :
Иван Газдов, Ясен Згуровски, Филип Попов, Теодор Лихо, Николай Младенов, Милен Гелишев, Мариян Дзин, Надежда Комитска, Андон Георгиев – Andonasty, Йалокин Вортеп, Максим Мокдад, Георги Янков, Анна Симеонова, Мариета Ценова, Калоян Тошев, Николай Тонков, Милена Вълнарова, Николай Петрусенко, Маргарита Дончева, Калоян Илиев – Kokimoto.
_________________________________________
Which is the favourite city of contemporary artists?

The answer to the question “Which is the favourite city of contemporary artists?” can be found in the exhibition of original posters under the theme Favourite City. The official opening will be on the 16th of December, in the Bulgarian Cultural Institute in London’s Sofia Gallery, as part of the program of the London Festival of Bulgarian Culture.

The exhibition will present 20 renowned Bulgarian artists who work in poster design, illustration and graphic design. The theme “Favourite city” shows each artist’s favourite place, through an interesting point of view.

Some of the artists have prefered the more ‘chatty’ language of illustration and infographic, while others have stopped at visual puns with text and font. Most of them develop the theme of their favourite city with a concentrated metaphor, through the means of poster art and the visual anecdote. All of them interpret the theme with a clear and precise visual thought- typical for the wonderful art of the poster, which always says the most important information with one look and is always on spot.

This is the first contemporary graphic design exhibition in the Bulgarian Cultural Institute in London. Most of the works are made especially for this exhibition and for the London Festival of Bulgarian Culture.

The featured artists are part of the online platform plakatkombinat.com, which aims to popularize and sell the works of contemporary Bulgarian artists, around the world.

Curator of the exhibition is Anna Simeonoff.
Participants in the exhibition are:
Ivan Gazdov, Yasen Zgurovski, Philip Popoff, Theodor Liho, Nikolay Mladenov, Milen Gelishev, Marjian Dzin
Nadezda Komitska, Andon Georgiev – Andonasty, Yalokin Vortep, Maxim Mokdad, Georgi Iankov, Anna Simeonoff, Marieta Tsenova, Kaloyan Toshev, Nikolay Tonkoff, Milena Valnarova, Nikolay Petroussenko, Margarita Doncheva, Kaloyan Iliev - Kokimoto.

* * *

* * *

"Какво се случи?"

Изложба на секция "Живопис", СБХ
от 5 до 30 декември 2014г. София, „Шипка 6“, I,II етаж

Какво се случи?

Ситуацията в социалния и политически живот от последните десетилетия създаде различни гледни точки, позиции и реакции. Някои от тях прераснаха в протести и улични конфликти. Но, къде беше Художника, къде бе неговото място - протестиращ на улицата, или запазващ домашен неутралитет? Какво се случи в ателието? Има ли и каква е художествената реакция на случващото се в Държавата? Утихнаха ли страстите? Емиграция вътре в себе си или нихилизъм? Нуждае ли се обществото от художествена интерпретация на действителността? Подмени ли се ценностната система, наложиха ли се нови образи, нови теми, измести ли се интересът на публиката към "по - леки" сюжети?

Проектът "Какво се случи?" провокира авторите да представят своите гледни точки, предизвиква и очаква социално - политическа реакция с художествени средства. Идеята на тази изложба се мотивира от актуални развития на нова фигурална и концептуална линия в живописта, свързана с артикулирането на остри социални и политически съдържания.

В изложбата участват утвърдени имена от зрялото поколение като: Светлин Русев, Николай Майсторов, Любен Стоев - доказали в годините своята активна артистична и гражданска позиция. Силно, проблемно и провокативно присъстват автори от средното поколение като : Венцислав Занков, Динко Стоев, Елена Панайотова, Веселин Начев, Гълъб Гълъбов, Валентин Дончевски, Николай Петков, Иво Бистрички. Младите: Светозара Александрова, Михаела Власева, Юлиана Текова, Калоян Илиев - Кокимото, Радоил Серафимов и редица други, със своите различни концептуални подходи и изобразителни средства формират нови пространства в съвременната българска живопис.

* * *

И Н В Е Р С И Я

Стенопис, видео, инсталация
проект на Антония Колева - Нитра и Калоян Илиев - Кокимото
14 ноември - 7 декември 2014
откриване на 14 ноември, 19:00


За десет години съвместен живот и множество индивидуални артистични изяви, Нитра и Кокимото, обединяват творчески сили в първия си общ проект озаглавен „Инверсия“. И въпреки, че не работят с текст, за заглавие на изложбата използват литературен похват, при който умишлено се размества словореда. Независимо от различните значения на думата в метеорологията, химията или музиката, чрез него те правят аналог с преобръщането на нормалния ход на процесите и явленията в живота.

Изложбеното пространство от своя страна предоставя подходяща основа, върху която да развият и визуализират този проект, изчистен от ненужно материалното. Инсталация, видео и рисунка са основните изразни средства за изграждането на елитарна изложба, разглеждаща популярните проблеми на съвременното. Адресирайки изложбата към „елита“, според тях по правило малоброен, приел предизвикателството да осъзнае действителността и да осъществи промяната в град като Варна, те считат по-скоро за лукс.

Повлияни от случилото се през годината, те са приели предизвикателствата на реалността да създадат проект, отразяващ актуалния ритъм на времето. Време, в което забързаното общество изостава в своя напредък, а подмяната на ценности, фалшивият морал и страхът от собствения индивидуализъм се приемат за нормални.

Давайки си сметка, че изкуството не решава проблеми, но надявайки се, че общите усилия ще помогнат за решаването им, Нитра и Кокимото ви представят своя проект "Инверсия" от 14 ноември до 7 декември в Contemporary Space - Варна.

INVERSION Project by Nitra & Kokimoto

* * *

* * *

[ENG below] Писмо от Корея. От 24 септември до 1 октомври българско съвременно изкуство с участието на 8 автора ще бъде част от международния арт форум в град Деджон, Южна Корея. Във форума участват над 10 различни страни от цял свят. Българското изкуство ще бъде акцент в програмата, поради засиления интерес към нашите автори.
Темата тази година е "Ориент експрес" и връзката между Европа и Азия или до колко азиатското се оказва чуждо.
Авторите, които ще ни представят са: Борис Праматаров, Калия Калъчева, Вито Валентинов, Милен Радев, Калоян Илиев-Кокимото, Петко Дурмана, Петя Савова и Ясен Згуровски. Заедно с тях на място ще проведем паралел в миналото и настоящето между двете държави и ще поставим множество въпроси за това до колко наистина сме различни. В следващите постове ще ви разкажем за всеки един от авторите, както и за това, което ще представят. Ще бъде вълнуващо. Обещаваме. От Корея с любов.

Събитието е в подкрепа на кандидатурата на София и югозападен регион за Европейска столица на културата 2019 и поставя акцент между връзката на Европа и Азия.

+ + + + + + + + + + + + + + + + +

Letter from Korea. From September 24th to October 1st, Bulgarian contemporary art featuring 8 authors will be part of the International Art Forum in Daejeon city, South Korea. More than 10 different countries worldwide will be presented in this year's edition. Because of the increased interest on the authors, the Bulgarian art will be a focus of the program.
The theme this year is "Orient Express" and the relationship between Europe and Asia, or how Asian turns foreign.
The Bulgarian artists are: Boris Pramatarov Kalya Kalacheva, Vito Valentinov, Milen Radev, Kaloyan Iliev-Kokimoto, Petko Dourmana Petya Savova and Yasen Zgurovski. Together with them we will make a parallel of the past and present between the two countries and will put many questions about how much and are we really different. In the next posts will tell you about each of the authors, and what one will represent. It will be exciting. We promise.
From Korea with love.

The event is in support of the candidature of Sofia and southwestern region фор European Capital of Culture 2019 and focuses on the relationship between Europe and Asia.

* * *

SPIRITUAL TRIP Exhibition & 1000 names

"Духовно пътуване" . 25 април - 25 юни 2014 . Изложба дигитална графика на Кокимото

С участието на 1000 names . Организатор Klaxon Press / www.klaxonpress.com . Събитието се осъществява с подкрепата на ABSOLUT и betahaus | Sofia.

Имаме удоволствието да ви поканим на 25 април (петък) от 19 часа в betahaus Sofia, на откриването на 24-та самостоятелна изложба на Кокимото.

В произведенията си, създадени в периода 2010 - 2013 година, Кокимото представя няколко серии непоказвани до този момент в България дигитални изображения, под общ наслов "Духовно пътуване". В изложбата са включени двадесет и две графики, отпечатани на хартия в ограничен тираж от по десет броя. В основата на всяка една композиция седят взаимно изключващи се на пръв поглед обекти. След по-обстойно и внимателно разглеждане първоначалното въздействие на представените картини се променя. От несъвместими първоначално, тези запечатани на цифров носител и обработени дигитално моменти, започват да действат като напълно нормални явления. Сбора от тях обуславят пътуването на автора в един период от живота, наречен духовен, но с главен акцент върху пътя и с напълно изключване на всяко религиозно значение. Материалното се преплита с вечното, историческите личности с настоящите моменти, а получените изображения преминават през съвременните технологии и стигат до нас, маркирайки прехода на съвременния човек от сакралното към тривиалното.

Изложбата продължава до 25-ти юни 2014 в пространството на betahaus cafe на адрес: ул. "Крум Попов" 56-58, София

Mao but sexy 1

Mao but sexy 1

Mao but sexy 2

Mao but sexy 2

Spiritual Trip 4

Spiritual Trip 4

* * *

"Еротична нотка в колелата на християнската машина"
Градска художествена галерия /
3 етаж
ул. "Любен Каравелов" 1 - Варна
Откриване 9 април от 18:00 часа - 5 май 2014

Ще поемете ли отговорност? Когато Исус дойде от небесата, ще поканете ли Исус на чай, като някого, когото сте срещнали на пазара и без да правите голям въпрос от това, ще кажете ли: „Толкова е хубаво, че те срещнах. Имам чай, имам малко бисквити. Благодаря ти, че се отби. Ще дойдеш ли пак?”…
Ако можем да срещнем тези от небесата така, както посрещаме своите приятели – без обожание, с чувство за равностойност – ще бъдем добре. За всичко друго, което кажем, ще си платим, заради собственото си отказване от суверенитет!
Ние сме тук, на Земята, за да накараме тези от небесата да слязат долу и по-скоро те да почитат нас, отколкото ние да проявяваме страхопочитание пред тях.

Erotic Sound in the Wheels of the Christian Engine

City Art Gallery / third floor
1 Liuben Karavelov Str. Varna
Opening 9 April, 18:00 - 5 May 2014

Will you take the responsibility? When Jesus comes down from the Heavens will you invite Him for tea – just like someone you’d met at the market, without making a big deal of it?! Would you say “It’s so nice to meet you. I’ve got some tea and a few biscuits. Thank you for calling by – will you come again?”…
If we could meet those from the Heavens just like that – just like we meet our friends – without worshipping them and with a feeling of equality, then we would be fine. All the other things we say, we pay for, because of our own supremacy.
We are here on Earth to entice those in the Heavens to come down, and even more so to respect us instead of our being in awe of them.

Забранената свалена изложба на Калоян Илиев - Кокимото във Варна

Забранената свалена изложба на Калоян Илиев - Кокимото във Варна

Kokimoto Exhibition CENSORED

* * *

* * *

ТРЕТИЯТ ПРЪСТ
/годишна групова изложба - проект на фондация „Крео култура”/
18.12.2013 г. - 14.01.2014 г., Съвременно пространство, Варна

„Третият пръст” е темата на изложбата, бележеща една година от съществуването на „Съвременно пространство” („Contemporary space”) и ще включва произведения на излагали до момента в галерията артисти.
Албена Баева, Ангел Карагьозов, Димитър Трайчев, Иван Мудов, Калоян Илиев Кокимото, Надежда Олег Ляхова, Нено Белчев, Николай Нинов, Петър Минчев, Стела Василева, Цветан Кръстев, Юлиян Табаков.

Избраната тема е свързана с характера на отминаващата 2013 г. в която древният, на повече от 2000 години жест, се затвърди като символ на разделение, на протест, както и тотален отказ от диалог. В същото време се превърна в знаме на възмущението срещу опита за разграждане, на иначе вродения у всеки индивид, стремеж към надматериални ценности.

Жестът бива широко употребяван без ограничения от религия, пол, сексуална ориентация, расова и класова принадлежност.

„Третият пръст” е проект целящ да представи оценката на авторите за съвременната реалност, пречупена през контекста на темата и предоставящ им пълна свобода при избор на техники, жанрове и медии.

* * *

* * *
The Wrong - New Digital art Biennale, November 1st, and runs until December 31st 2013

* * *

* * *
"Перманентно Дежавю" Изложба рисунки и графики на Кокимото 21 ноември 2013 - 11 януари 2014 К.Е.В.А. София, ул. "Г. С. Раковски" 114

* * *

* * *
K O K I M O T O @ B I Z Z A R R E

* * *

* * *
Kokimoto SURPRISE Изложба на Кокимото. Съвременно просранство, ул. Марко Балабанов 23 Варна

* * *

* * *
КошмАРТ 2013 /Reform Your Energy/ @ Sofia Design Week
Дигитална илюстрация, видео, арт, фотография и инсталации
21 юни -
21 юли / Ракета Ракия Бар / София, ул. Янко Сакъзов 17

* * *

plakatkombinat.com at Sofia Design Week

If you happen to be in Sofia next week, you will be able to see some of our artworks in person at our exhibition, part of Sofia Design Week, which will take place between 21th of June and 31st of August, 2013 at A:part:mental on 68, Neofit Rilski Str.

The official launch of plakatkombinat.com will be on 28th of June 2013, when you will be able to buy the artworks you like.

But still, what do we do and who are we?

plakatkombinat.com is a curated space for artworks. You can see our selection of limited edition prints. We do that to give you access to an untapped community of great graphical artists. The idea was born one Thursday morning, last July, in betahaus | sofia where my co-founder, Anna, and I met and started talking. Since then we’ve been working on developing that idea and making our vision come to live. I am sure it is a long way ahead of us.

* * *

* * *

Портретът е един от най-старите и значими жанрове в изкуството. Галерията за модерно изкуство притежава в колекцията си забележителни портретни произведения от живопис до фотография, без да забравяме оригиналните графични творби на майсторите от 20-ти век като: Пикасо, Матис, Марк Шагал и много други.

Изисканата кураторска селекция разкрива портрета като силна естетическа концепция, в която моделът е обект на вдъхновение за артиста.

Подбраните творби на Пикасо, Дали, Шагал, Пусенкоф и съвременните български автори Хубен Черкелов, Павлина Чакърова, Златин Орлов, Арслан Ахмедов и Кокимото са обособени в няколко главни раздела, които обхващат най-важните аспекти на портретния жанр.

* * *

* * *

* * *

La vie en rose. Exhibition by Kokimoto

07 – 28.02.2013 / Opening 6th of February 2013, 18:30 h

Modern Art Gallery Sofia
Oborishte 10, Sofia 1000

Visiting hours:
Monday - Saturday: 11:00 a.m. to 07:00 p.m.
Sunday: 11:00 a.m. to 06:00 p.m

Животът в розово. Изложба на Кокимото

07 – 28.02.2013 г. / Откриване 6 февруари, 18:30 ч

Галерия за Модерно Изкуство
ул. Оборище 10, София

Работно време:
Понеделник - Събота: 11:00-19:00ч.
Неделя: 11:00-18:00 ч.


* * *

* * *
ABSOLUT Blank Bulgaria by Kokimoto 2012

ABSOLUT BLANK . Финалът.

Месец и половина след началото на ABSOLUT BLANK, разполагаме с 8 абсолютно завършени и наистина вдъхновяващи български проекта – част от глобалното движение ABSOLUT BLANK.

Време е да се запознаем с тях и да поздравим лично авторите!

Очакваме ви на 15 ноември, от 19:30 ч, във Fabrica 126 (бул. Мария Луиза 126), за да поставим официалния край на кампанията ABSOLUT BLANK.

Какво можете да очаквате от вечерта на 15-ти ноември, освен задължителните абсолютна музика и изкусителни коктейли?
- Проектите на Росица Ралева, Борис Праматаров, Калоян Илиев-Кокимото, Trash Lovers и Four Plus, които представихме на 18-ти октомври и които вече доказаха на какво е способно въображението, когато не му поставяш никакви ограничения ; Вито Валентинов ще представи своята сайбър-скулптура от 10 000 сламки, която ще заживее собствен живот благодарение на специална система от огледала ; Phormatik Visual Lab ще ни изненадат с интерактивна видео инсталация, в която всеки в реално време може да стане част от проекта ABSOLUT BLANK ; Антония Йорданова, Петя Савова и Диляна Флорентин ще ни поднесат футуристична рокля, инспирирана от формата на ABSOLUT.

Очакваме ви на заключителното парти ABSOLUT BLANK!

ABSOLUT Kokimoto

* * *

http://most.modernartgallery-bg.com/index.html

MOST 2012: THE WINNERS

26 July - 15 September 2012

Modern Art Gallery
10, Oborishte Str., 1000 Sofia, Bulgaria
+359 2 943 4000
+359 2 946 3000
MAIL@MODERNARTGALLERY-BG.COM

Working time: Monday-Saturday: 11:00-19:00h.
Sunday: 11:00-18:00h.


МОСТ 2012: ПОБЕДИТЕЛИТЕ

26 юли - 15 септември 2012

ГАЛЕРИЯ ЗА МОДЕРНО ИЗКУСТВО
УЛ. ОБОРИЩЕ 10, СОФИЯ 1000
+359 2 943 4000
+359 2 946 3000
MAIL@MODERNARTGALLERY-BG.COM

Работно време: Понеделник-Събота: 11:00-19:00ч.

Неделя: 11:00-18:00 ч.

* * *

* * *

Review of contemporary digital images curated by Studio DTFU

Studio Don't Fuck This Up is co-owned by artists Justin Hunter Allen and Lucy Kirkman. The founders first connected at the Cooper Union in 2008 and worked briefly in France and Belgium, before relocating to the Dallas area in 2010. Founded in 2012, Studio DTFU showcases new art and functions as a working painting studio.

July 13, 2012: Opening reception at Studio Donʼt Fuck This Up

Artists:
Joshua Caleb Weibley
, Andrew Badr, Alexander Storey Gordon, Katy Wood, Danny Rose,
Kaloyan Iliev-Kokimoto
, Alfred Coy, Vince Pentecost, Neno Belchev, Joe Allen, Alana Fitzgerald, Gabrielle Wootton, Trent Stephenson, Nicholas Mathis, The Davies Brothers and Evan Nayfa

Studio Don't Fuck This Up
842 1st Ave (corner of 1st Ave and Parry Ave)
2nd Floor
Dallas, TX 75226

http://justinhunterallen.us/dtfu.htm

* * *

* * *

КошмAрт

изложба дигитални изкуства, видеоарт и графичен дизайн

1 - 15 юни

Kanaal - bar & hostel

Варненската галерия Графит гостува на Sofia Design Week с груповата изложба КОШМАРТ - художествена инициатива на AffectMedia, която обединява съвременни български артисти с изяви в сферата на графичния дизайн, дигиталните изкуства, фотографията, илюстрацията, инсталацията, стрийт и видео арт направленията.

Изложбата е разработена като гъвкава платформа и включва около 100 работи на млади и утвърдени автори. В специалната селекция за Sofia Design Week, представена в KANAAL, участват творби на Антония "Nitra" Колева, Калоян Илиев-Кокимото, Любомир Сергеев, Петя Савова, Вики Книш, Иван Манолов, Росен "Mazzurski" Петков, Николай "Jo" Миланов, Петко Петков и Светослав Станков.

Kanaal - bar & hostel
бул. Мадрид 2

* * *

* * *
So fresh, so clean 2 . Изложба на Кокимото

* * *

* * *

So fresh, so clean . Exhibition by Kokimoto

Business is at the heart of everything that happens and everything that does not happen in our modern society. This is brief and incomplete, but a clear and precise definition of the state of Kokimoto today. For seven years, with an almost maniacal devotion and complete sequence of egocentric development of the idea to succeed in the name of himself. Commercial success is a natural prerequisite for this, and every show – an anticipated sequel.

The basis of this is that there is an idea to improve his financial situation, while not particularly contributing to the development of art ... If, for some, who claim to be making such claims "in recent years it's a supermarket," it remains for me to find "another". The project title is "So fresh, so clean", and the pictures took one year to prepare.

As part of my daily life, they are conceptually single visual expression of my desire for greater visibility, material possessions and independence, but mostly sufficient funds with which to justify the fact that I do what I want. And if, because of the unstable times in which we live, things do not happen as intended, staying with the idea that the only wealth in times of crisis is a cultural product ... And if you know how productive I am with my results, the rest you can do yourself

галерия „Буларт“, ул. Шипка 22, Варна

28
март – 14 април 2012 г.
Откриване: 28 март от 19:00 ч.


Бизнесът е в основата на всичко, което се случва и на всичко, което не се случва в съвременното ни общество. Това е кратко и неизчерпателно, но ясно и точно определение за състоянието на Кокимото днес. В продължение на седем години с почти маниакална последователност и пълно себеотдаване разработвам егоцентричната си идея да успея в името на себе си. Комерсиалният успех е естествена предпоставка за това, а всяка изложба – очаквано продължение.

В основата на настоящата, стои идеята да подобря материалното си състояние, като същевременно не допринасям особено за развитието на изкуството... Ако за някои, които твърдят, че правят висше такова „през последните години всичко е супермаркет“, то за мен не остава друго освен да открия „поредния“. Заглавието на проекта е “So fresh, so clean”, а картините за него подготвям от една година.

Като част от моето ежедневие те са концептуално необвързан визуален израз на стремежа ми към по-голяма популярност, материални придобивки и независимост, но най-вече достатъчно средства, с които да оправдая факта, че правя това, което искам. И ако поради нестабилното време, в което живеем нещата не се случат така, както целя, оставам с идеята, че единственото богатство по време на криза е културният продукт… И като знаете колко съм продуктивен, изводите за останалото можете да си направите и сами.

* * *

* * *
10 - 25 March, 2012 . Spiritual Trip . Kokimoto Solo Exhibition . Digital Prints
Epreuve d'Artiste Gallery
Oudekerkstraat 64
2018 Antwerpen
Belgium
info@epreuvedartiste.be
http://www.epreuvedartiste.be/

* * *

* * *

ROODKAPJE ROTTTERDAM

Meent 119-133 (Office 125), 3011 JH Rotterdam, Netherlands

From 9 December 2011 until 21 January 2012, ROODKAPJE ROTTTERDAM will host a group exhibition featuring works by 14 contemporary artists from Bulgaria. The selection of works aims to offer a comprehensive view of the contemporary art scene in Bulgaria, showing some of the most active artists and presenting the current artistic discourse.

EAST of BEST shows 14 young Bulgarian contemporary artists. The selected works represent a second generation of artists after the changes in 1989. They are not entangled in the periphery’s schizophrenic identity that formed the 90s to the 21st century artistic production. The “new” works are inquiries and interventions into the present referring to politics and economy; to culture, memory and identity; to the world of things and the world of images; to aesthetic and theoretic discourses. Moreover, the presented artists are actively involved in cultural and political debates within Bulgaria; most of them have been nominated for, or won local awards for contemporary art such as the renowned BAZA, Gaudenz B. Ruf and M-Tel awards.

Participating artists (BG): Antonia Angelova, Rada Boukova, Stefania Batoeva, Velizar Dimchev, Stanimir Genov, Kaloyan Iliev-Kokimoto, Vikenti Komitski, Kiril Kuzmanov, Nikola Mihov, Miná Minov, Lora Rounevska, Samuil Stoyanov, Mariana Tantcheva, Stela Vasileva.

EAST of BEST is curated and produced by Roodkapje ROTTTERDAM and KOLEKTIF

KOLEKTIF is an informal organization of like-minded individuals interested in contemporary art and design. We aim to broaden the exhibition opportunities for talented artsists and represent them on occasion of art fairs, gallery shows and site-specific projects. The focus essentially falls on the emerging artists. KOLEKTIF is a concept of Teodora Kotseva /art manager/, Nikoleta Tashkova /interior designer/ and Rossi Sotirova /artist/. For the current exhibition we invited Viktoria Draganova to contribute as an independent curator and author. KOLEKTIF/www.kolektif.info/press&info

Roodkapje ROTTTERDAM is supported by Gemeente Rotterdam Dienst Kunst en Cultuur, SNS Reaal Fonds, Gemeente Rotterdam deelgemeente Centrum, Stichting Bevordering van Volkskracht, Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam, Quintus Belichting, Fritz-Kola, PUUR La Trappe & Copyhouse.

* * *

* * *
Kaloyan Iliev, Vintage Edition by Kokimoto Industry, 2011, collage, print on photo paper, 20x30 cm

Post Pop Punks at Cohn Drennan Contemporary

Cande Aguilar, Frank Day, Jerome Deppe, Jim Harrison, Kayolan Iliev, Christopher Olivier, Lanny Quarles, Jason Reynaga and Cohn Drennan

Exhibition Dates, November 19 through December 23, 2011

Opening Reception November 19, 2011, 6:00 – 8:00 pm

1107 Dragon Street, Dallas, TX 75207, USA


Post Pop Punks at Cohn Drennan Contemporary is a group exhibition of artists whose work includes popular cultural references, utilizes appropriation, co-opts historical icons, exploits the annals of art history and most of the artists combine some or all of the methodologies previously mentioned. While some of the artists in the exhibition have known and worked with each other for awhile, all the artists in the exhibition share common interests and approaches in de-coding the world around them, then acting on it.

As a colleague of mine has written, there is art that artists make in their studios to create serious art. Then there is the art that is made when artists get together, hang out, have fun, share ideas and bond friendships. Post Pop Punks is not about an art movement, but passage; the passing of time with colleagues and the movement of ideas between them. Maybe we need to start a group like that, or a band.

http://www.cohndrennancontemporary.com

* * *

* * *
WEEKY FREAKY ART WEEKEND. Curated by Kokimoto 1-3 JULY 2011 Kaliakria Resort

* * *

* * *

EAST BY SOUTH WEST Curated by_Vienna 2011

EASTERN PRIVATE COLLECTIONS GO WEST curated by_ Liliana Popescu. Knoll Galerie Wien

Exhibition Opening 6:00-10:00 pm THURSDAY 12th MAY

Knoll Gallery, Gumpendorfer Straße 18, 1060 Wien

http://www.curatedby.at/ausstellungen_en.html

opening hours: Tue-Fri 12-6 pm / Sat 11-3 pm

The exhibition at Knoll Gallery is based on a survey of art collecting in Bulgaria, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, and Romania, showcasing approximately thirty artworks on loan from private art collections in these countries. It features a selection of portraits and self-portraits and focuses on works from Romanian private collections.
Offering amazing insights, the exhibition has two objectives: firstly, to present various artistic forms of expression and representation and to show how certain emotions are conveyed; and secondly, to highlight new perspectives in art collecting, considering that establishing an art collection is also an act of self-representation.
Next to exhibits by artists from other countries, the show mainly comprises works by Romanian artists such as Ana BĂNICĂ, Răzvan BOAR, Alina BUGA, Cătălin BURCEA, Raul CIO, Nicolae COMĂNESCU, Teodor GRAUR, Oana LOHAN, Gili MOCANU, Roman TOLICI, and Ecaterina VRANA.

Artists:

Peeter Allik, Ana Bănică, Răzvan Boar, Harijs Brants, Alina Buga, Cătălin Burcea, Raul Cio, Nicolae Comănescu, Adomas Danusevičius, Teodor Graur, Ritums Ivanovs, Mihkel Kleis, Kaloyan Iliev - Kokimoto, Győrffy László, Oana Lohan, Peter Mintchev, Gili Mocanu, Sándor Pinczehelyi, Nedko Solakov, Roman Tolici, Ecaterina Vrana, Andrius Zakarauskas

* * *

* * *
Samples of Reality. Exhibition by Kokimoto. Arhis Gallery. Varna, 13.05 - 27.05.2011, Knyaz Boris I Bul. 67, Varna, Bulgaria

ШАБЛОНИ НА РЕАЛНОСТТА . самостоятелна изложба на КОКИМОТО

Изложбата е част от Days of Europe Street Fest 2011 [Ed.4] Varna. С любезното съдействие на Amorpha Youth Group

13 - 27 май 2011 г.
Галерия "Архис", бул. "Княз Борис I" 67

Изложбата "Шаблони на реалността" е отворена за посещения до 27-ми май - всеки ден от 16 до 19 ч. - в присъствието на автора

Индивидуалната свобода е лишена от най-съществените си условия за съществуване. Поради това света е завладян от черна комичност, която опитва да разруши условията, които правят живота приятен. „Шаблоните на реалността“ не се различават по нищо от потока образи, които ни заливат от списанията, афишите и екраните, подаващи ритъма на нашата консумация. В опита си да се противопоставя на апокалиптичното движение на безсилната ярост, обвзела света, се отказвам от привилегията да бъда член на това общество...

Отнасяйки се към реалността с известна доза състрадание, създавам т.н. „шаблони“, за основа на които използвам класически кройки от списание “Burda”. По този начин изграждам многопластова картина на българското общество, като поставям собствения си образ в центъра на това безумие. Опълчвайки се срещу измамното настояще на отминалото в една манипулативна реалност и нейната връзка с настоящите политически и икономически глобални световни промени, изграждам „Шаблони на реалността”, които са в процес на втвърдяване, докато бъдещето се приближава. При (все) това всяка мисъл – форма може да бъде разрушена и заменена, преди да се втвърди в триизмерната, подобна на бетон реалност.
Човек може и трябва да променя света, а това е възможно само ако проявява активност…

Веднъж „фиксирано и установено” събитието не може да бъде променено. И въпреки, че е трудно да изневерим на духа на новото време, приет като някаква принуда, под която можем само да стенем и протестираме, единствено от нас зависи кога и как ще се случи това!

Калоян Илиев – Кокимото

* * *

НАГРАДА ЗА ИЗКУСТВО ''СТОЯН КАМБАРЕВ'' 2011 - НОМИНАЦИИ


За втора година ще се проведе официална церемония-концерт за връчване на награда за изкуство "Стоян Камбарев" (www.kambarev.org). Събитието ще се състои на 11 април 2011 г. от 19:00 ч. в "Sofia live club".
Една от основните цели на фондация "Стоян Камбарев" е откриване, насърчаване и подпомагане на млади творци, чрез ежегодно връчване на наградата за "полет" в изкуството, която се състои от бронзова статуетка на Кольо Карамфилов, парична премия в размер на 3000 лв и почетна грамота.
Членовете на фондацията са двадесет от най-утвърдените представители на българската култура. Тази година те решиха да номинират пет млади, талантливи и все още медийно неналожени творци, но направили своите първи смели и забележими стъпки.

Ето и номинираните:
Василена Радева - театрален режисьор. Отличена е за представлението "Нордост - приказка за разрушението", което се играе в Младежки театър, както и за социалната и човешка ангажираност на театъра, който е избрала да прави.
Калоян Илиев - Кокимото е сред най-забележителните млади имена в съвременното ни изобразително изкуство. Творец с неподражаем личен почерк, успяващ да провокира достатъчно, че да бъде забелязан.
Елена Димитрова - актриса, за ролите й на Хермина и Пердита в "Зимна приказка" на театрална работилница "Сфумато", показващи едновременно крехкост и сила, дълбочина и мъдрост.
Най-младите от номинираните са все още ученици.
Теа Данолюбова е едва на 17 години и учи в английската гимназия във Варна. Тя е забелязана заради прекрасната си нежна и чувствителна поезия в дебютната си стихосбирка "Сложи ме на пауза".
18-годишният Юлиан Спасов е ученик във Френската гимназия в София. Той е автор, режисьор и продуцент на "Teenday" - пълнометражен филм, с който дава категорична заявка за сериозно бъдеще в киното.

Миналата година голямата награда на името на култовия и емблематичен театрален режисьор на 90-те Стоян Камбарев, бе присъдена на Камен Калев за "Източни пиеси".
На тазгодишната церемония водещ отново ще е журналистът на Дарик радио Драго Симеонов, а специална изненада ще бъде неговата сценична дама - голямата и обичана от всички актриса Татяна Лолова.
В събитието ще вземат участие едни от най-известните изпълнители на българската музикална сцена - Графа, Миро, оперната дива Ина Кънчева, Маестро Кристиян Коев и Деси Тенекеджиева, заедно с Калин Вельов и Боби Вълчев.

Билети за церемонията-концерт могат да се намерят в мрежата на BGbileti.com
Основни медийни партньори на Фондация „Стоян Камбарев” и на Церемонията са БНТ, КАНАЛ 3, Дарик радио, БТА и DIR.bg.
http://kambarev.com/pages/intro.php

* * *

* * *

Закриване на изложбата „Heroes of Today”
с акцията Heroes Forever – в търсене и картографиране на паметта

Покана за участие в акцията – „Герои – завинаги”
03.03/ 16.30 – 19.00 часа

Акцията се състои в емблематичен за националната памет ден. Трети март, деня на Освобождението на България винаги е бил повод за равносметка. От какво и за какво сме се освободили, от какво още трябва да се освободим. В другия край на страната, Яне Сандански казва: „Човек се ражда, за да се бори: Робът – за свобода, свободният – за съвършенство”. Интересно дали и как тук, в морската столица, борбата продължава?

Предлагаме ви да се включите в интерактивната мрежа на картографиране на локалната памет, заедно с Калоян Илиев – Кокимото – майстор на картинката и колажа и Йово Панчев – изпечен утопист, в опита да съберем на едно място онези спомени и митове на града, който искаме да останат завинаги. В „строежа” на този пост-модерен паметник ще включим вашите истории, изписани на ръка, снимки и рисунки на личните ви герои и легендарни локации, паметните ви маршрути или „рифове” в града. Паметникът – карта на града, затрупана с посланията и паметта на участващите в акцията ще бъде заснета и качена на сайт, където ще може да се трупат нови и нови пластове памет, както са се наслагвали слоевете почва и пясък върху останките от един древен живот преди нас.

Молим участниците да носят свои спомени и снимки, амулети и други фетиши на героизма и паметта. След заснемането, снимките и т.н. от колажа ще бъдат върнати на участниците.

тел. за информация 052 989 999

* * *

* * *
Graffit Gallery / bul. Knyaz Boris I, 65 / Varna / Bulgaria

Покана за уоркшоп с Ив Тошейн, Калоян Илиев – Кокимото и Йово Панчев

Уоркшопът съпътства изложбата Heroes of Today в галерия „Графит” - бул. "Княз Борис I" 65, Варна

Съвременният образ на героя пречупва в себе си множеството реалности на информационното общество. Този образ е постиконичен и е плод на разнообразни процеси и превъплъщения, натрупвания и идентификации. Влиянието на масмедиите, светът около нас, образите в публичното пространство и нашето въображение и собствени представи се комбинират в пъстра методологична палитра, с която се генерират образи.

Уоркшопът цели чрез средствата на визуалните изкуства, колажът, фотографията и рециклирането на изображения да даде възможност за експерименти с образа на героя на днешното време в обречен, но колоритен опит той да бъде дефиниран.

Произведенията, създадени по време на уоркшопа ще бъдат заснети и ще станат основа за VJ битката същата вечер, където образите ще си взаимодействат в една динамична и съвременна композиция.

Всички желаещи да участват са поканени да носят материали като стари вестници и списания, спомени и лични тотеми, легенди и предания от родните си места, маркери, станиоли, опаковки, и най-вече идеи и богатото си въображение.

Водещите на уоркшопа са, Ив Тошайн прогресивен и безмилостен визуален артист базиран във Виена, Калоян Илиев – Кокимото – всепризнат специалист в поп арт-а и рециклирането на митове и Йово Панчев(A.K.A. Продан Марков) – самозван критик и теоретик, и преподавател в департамента по визуални изкуства в НБУ.

* * *

* * *
Exhibition by Kokimoto Nautical landscapes. 1 - 15 February 2011.1908 Gallery. Sofia. Bulgaria

* * *

* * *
“Еротична нотка в колелата на Християнската машина”
Изложба на Калоян Илиев - Кокимото, 14 ноември - 4 декември 2010 г. Галерия "Пет отворени арт пространства", бул. "Христо Ботев" 1А, София

Aко еротика може да се нарече разголената истина за християнската религия в 21 век, то изложбата на Кокимото ни представя съвременни икони - смесица между графика и колаж, поставяйки проблема за обезценяването на моралните стойности в епохата на социалните мрежи и технологии, осмивайки опиянението и себелюбието. Символичните образи изникват мистериозно и по-скоро диаболично в черната стерилност. Нищо не е такова, каквото изглежда! Какво е да си светец в 21 век?

Ще поемете ли отговорност? Когато „Исус” дойде от небесата, ще поканете ли Исус на чай, като някого, когото сте срещнали на пазара и без да правите голям въпрос от това, ще кажете ли: „Толкова е хубаво, че те срещнах. Имам чай, имам малко бисквити. Благодаря ти, че се отби. Ще дойдеш ли пак?”…Ако можем да срещнем тези от небесата така, както посрещаме своите приятели – без обожание, с чувство за равностойност – ще бъдем добре. За всичко друго, което кажем, ще си платим, заради собственото си отказване от суверенитет! Ние сме тук, на Земята, за да накараме тези от небесата да слязат долу и по-скоро те да почитат нас, отколкото ние да проявяваме страхопочитание пред тях.

Erotic Sound in the Wheels of the Christian Engine
Exhibition by Kokimoto, November 14 - December 4, 2010 . 5 Open Art Space Gallery, 1A Hristo Botev Blv, Sofia, Bulgaria

Will you take the responsibility? When ‘Jesus’ comes down from the Heavens will you invite Him for tea – just like someone you’d met at the market, without making a big deal of it?! Would you say “It’s so nice to meet you. I’ve got some tea and a few biscuits. Thank you for calling by – will you come again?”If we could meet those from the Heavens just like that – just like we meet our friends – without worshipping them and with a feeling of equality, then we would be fine. All the other things we say, we pay for, because of our own supremacy.We are here on Earth to entice those in the Heavens to come down, and even more so to respect us instead of our being in awe of them.


* * *

* * *
The Gaudenz B. Ruf Award for New Bulgarian Art 2010, Sofia

* * *

* * *
AUGUST IN ART 2010 . BIENNIAL OF VISUAL ARTS VARNA . THE BIG WAVE . August 7 - September 7, 2010, City Art Gallery, 1 Liuben Karavelov Str. Varna

* * *

* * *
Изложба на Кокимото "Български пощи: традиции, качество, доверие", галерия "Юка", Варна, 18 май - 5 юни 2010

* * *

* * *
"Един от последователите на Кокимото"

10х5х3, проект „Ретро”, куратор Даниела Радева, галерия "Шипка 6", София, 11 - 29.05.2010 г.Проектът „10х5х3” предстои да бъде осъществен за трети път след изданията му през 2003 и 2006 г. Инициативата на секция „Живопис” има за цел да изгради визия за съвременните процеси в живописта през призмата на гледните точки на 10 изкуствоведи. Те се стремят не само да направят представяне на съвременната българска живопис, но и да ограничат и посочат тенденции и направления в съвременното изкуство. Заглавието „10х5х3” изразява, че 10 куратори представят пет подбрани от тях автори с по три творби, обединени от общата концепция на куратора изкуствовед.
Така общо 150 творби на 50 съвременни български художници ще очертаят и оформят разноликата и разнородна картина на българската живописна сцена и ще се опитат да направят достоверен дебат-дискусия върху актуалните тенденции и промени.
За тази година кураторите и проектите са Борис Данаилов с „Асамблажът като артистична стратегия”, Владия Михайлова с „Вкусът на времето”, Даниела Радева с „Ретро”, Ирина Баткова с „Цитат”, Йово Панчев с „Наблюдение в огледалото на отчаяните”, Красимир Илиев с „Живописта като бягство, живописта като завръщане”, Красимир Линков с „Аз, портретът”, Надежда Джакова с „Толкова те харесвам”, Николай Ущавалийски с „Рефлексии и симулации на визуалното”, Петер Цанев с „Машини за живопис: антагонизми на абстрактното производство”.

При Даниела Радева с „Ретро” художниците (Станислав Беловски, Ясен Згуровски, Калоян Илиев - Кокимото, Георги Мандов, Инна Павлова) не са свързани с идеята за „живописно”, те се справят технически в „битката с материала”, но по различни причини работят с други изразни средства и общото между тях е, че в работата им се налага да търсят баланс между форма и функция, да пласират гъвкаво идеите си, да предвиждат прочита на зрителя и да го манипулират.

* * *

* * *
„Гранична ситуация: Рисунката в съвременното изкуство”

За изложбата, която ще се проведе в периода 9 март – 10 април 2010г. в столичната галерия „Индустриална 11” са поканени някои от най-интересните и активни български автори от последните поколения, работещи в областта на съвременното изкуство.

Тяхна задача е да представят работи близки като форма до рисунката или скицата, които да бъдат концептуално заредени и оригинални в съдържанието си, за сметка на консервативния характер на медията. В това предизвикателство се опитваме да маркираме дефиницията на съвременното именно чрез работите на художниците и техния собствен критерии.

След представянето на този широк спектър от отговори на въпроса „Къде се срещат съвременното изкуство и рисунката?” ще се подготви селекция, която ще пътува в страната и чужбина като част от програмата „Пътуващи изложби” на Държавният културен институт към Министерството на външните работи – инициатор на проекта.

Изложбата се реализира със съдействието на СБХ, галерия „Индустриална 11”, Арт Експрес 2004 ЕООД, Телиш АД , Studio Dauhaus.

Участници в изложбата:
Александър Ангелов, Александър Вълчев, Андрей Врабчев, Александър Гергинов, Александър Юзев, Атанас Тотляков, Велизар Димчев, Викенти Комитски, Виктор Георгиев, Вито Валентинов, Владимир Георгиев, Георги Георгиев – jorrras, Георги Димитров, Деница Тодорова, Деян Янев, Димо Иванов, Диляна Манавска, Евгения Сърбева , Ив Тошайн, Калин Плугчиев , Калина Христова, Калоян Илиев – Кокимото, Кристина Иробалиева, Леда Екимова, Лиана Димитрова, Любен Петров, Мариан Петров – Manu, Миряна Михайлова, Михаела Власева, Пенка Минчева, Светлана Мирчева, Стела Василева, Стефания Батоева, Ралица Янева, Яна Димитрова, Ясен Марков.

* * *

* * *
Изложба на Кокимото CIRCULUS VITIOSUS: "Аз съм велик, защото съм велик", галерия Буларт, ул. Шипка 22, Варна, 16.02 - 20.03.2010

* * *

* * *
International Print Triennial Krakow 2009

Accompanying Exhibitions of the MTG - Krakow 2009
Lettra - Krakow 2009
Venue: Jagiellonian Library in Krakowal. A. Mickiewicza, enter ul. Oleandry 3, Krakow
Date: 21.09 – 10.10.2009


* * *

ARTVILNIUS'09 – The First International Contemporary Art Fair in the Baltic States

DATE: 8-12 July 2009
VENUE: Lithuanian Exhibition and Conference Center LITEXPO
ORGANIZER: Lithuanian Art Gallerists’ Association (LMGA)

Vilnius is the European capital of culture in 2009. One of the most important and largest events of this program will be the first international art fair ever to be held in the Baltic States – ART VILNIUS’09.A wide and representative panorama of contemporary art will be opened at LITEXPO Lithuanian Exhibition and Conference Center. The area of 11,632 sq. m will be occupied by some 100 well-known and new galleries from Lithuania, its neighboring countries and galleries from Bulgaria, Germany, Holland, France, Italy, Russia, Austria,Argentina, Spain,Canada, Belgium, Romania, Switzerland, Portugal i etc. Podium discussions, educational events and plenty of other different events are also in the program of ARTVILNIUS’09.
Bulart gallery will presents "he/art/mythology" project with Paolo Vivian /Italy/, Matthias Biermann /Germany/ and bulgarian artists Simeon Stoilov, Plamen Solominski and Kaloyan Iliev- Kokimoto. stand 4.2, hall 4 in LITEXPO,Vilnius, Lithuania.

Official opening: 8th July 2009, 6.00 p.m.
See the program: http://www.artvilnius.com/

"he/art/mythology'' project, ARTVILNIUS, Bulart gallery

"he/art/mythology'' project, ARTVILNIUS, Bulart gallery
Kaloyan Iliev- Kokimoto /1979,Varna/, Samples of reality, mixed technique, 2009

Simeon Stoilov /1971, Yambol/ , Fragile/defective hearts, object, detail, 2009

Paolo Vivian /1962, Serso di Pergine/ ,Dindele Dondele campano, installation, objects,video, 2009
"he/art/mythology" project.curator dora doncheva.bulart gallery.artvilnius.stand 4.2.hall4.vilnius.lithuania. 8 - 12 july 2009.litexpo.

Kaloyan iliev -Kokimoto.Matthias Biermann.Paolo Vivian.Plamen Solomonski.Simeon Stoilov.
5 artists from Bulgaria, Italy and Germany go in field of present social icons and ordinary concepts. In this 5 artistic researches we are looking for identify of the present man in our crazy chaotic reality. Love, urban life style, art system, religion, social frames are in a center of the artistic games. Romantic, provocative, radical and ironic the project express present worries of the players in art industry game and same time creates new icons close to present trendy in visual forms established of mass media and art leaders in the market. “he/art/mythology’ project is a game of words and exchange the meanings.It is a transformation of concepts and creation of false language. It’s about our habit to create fetishes and to live in false mythology. There is a message to be free following the traditions and expression of the worries about human existence in present times. Same time there are the questions about art system and the place of the present artist in it. And these questions are in base of the artist’s expression by the means of installation, video, objects and collages. Matthias Biermann /1969, Berlin, Germany/ with “I want to be biger”,video installation, Paolo Vivian /1962, Serso di Pergine,Italy/ with “Dindele Dondele campano “- installation,objects,video, Plamen Solomonski /1970,Targovishte, Bulgaria/ with “PS TV Market”, video, Simeon Stoilov /1971, Yambol,Bulgaria/ with “Fragile/Defective hearts”, objects and Kaloyan iliev- Kokimoto with “Samples of reality”, collages.They express the main line of “he/art/mythology” project in 40 sq.m. space of the stand 4.2 in hall 4 of Bulart gallery in First International fair for contemporary arts in Vilnius,Lithuania – ARTVILNIUS.Curator of the project is Dora Doncheva- Bulart.
You are most welcome !!!!

For ARTVILNIUS see more in web site:
http://www.artvilnius.com/

* * *

* * *
Изгубена самоличност . Изложба на Кокимото . Галерия 1908 . ул. "Ангел Кънчев" 1 . София

От 23 май до 15 юни 2009 г. представям в галерия 1908 / ул. Ангел Кънчев 1, София / проекта си "Изгубена самоличност" – 33 рисунки, колажи, дигитален печат върху канаваца, обекти и инсталации, създадени в периода 2008 - 2009 г.

"Изгубена самоличност" представлява комбинация от различни медии, също като събитията, които описва. Събития, отражение на личния ми живот и на времето, през което той протича.
Това е една история за живота на млад мъж, който се лута между действителността, в която живее и действителността, която създава като художник.
Една история за възхода и падението на човек, намиращ се в постоянен конфликт със самия себе си , изгубил своята самоличност, в това така объркано време. Разкъсван между собственото си "аз" и заобикалящия ме свят, в крайна сметка, поставям своята фигура в центъра на всяко едно от тълкованията си.

From 23 May to 15 June 2009 I represent at 1908 Gallery / 1 Angel Kanchev Str., Sofia, Bulgaria / my project "Identity Lost" – 33 paintings, collages, digital print on canvas, objects and installations created between 2008 – 2009.

"Identity Lost" is a combination of different media, such as the events which it describes. These are events which reflect my personal life and the time which it goes through.
This is a story of a young man who wanders between the reality he lives in and the reality which he creates as an artist.
This is a story about a progress and a falling of a man who is in a constant conflict with himself, a man who had lost his identity in that baffling time.
Finally, I put myself in the centre of each of my interpretations, rift betwen my personal "I" and the surrounding world.* * *

* * *
Изложба на Кокимото "Tи си замесен ... също като мен" . 13 февруари - 28 февруари

* * *

* * *
Showcase #1 "A Matter of Taste..." Exhibition by Kokimoto . Octopus Industries . Sofia